Program: Livsviktigt vatten för årskurs 5

Livsviktigt vatten är ett program för årskurs 5. Vi får kunskap om att vara rädda om allt vatten. På grund av pandemin ersätts Vattenresan med besök på Örbyverket med Vattenvandringen genom Rååns dalgång, där vi gör praktiska övningar.

Vatten är livsviktigt och finns överallt. I temat Livsviktigt vatten får eleverna förståelse för vattnets betydelse och vattnets kretslopp. Det handlar om vattenrening, liv i våtmarker och deras reningsförmåga liksom om djur och växter i Öresund och i sötvatten.

Eleverna får följa hur vi hanterar vattnet i samhället och om miljöproblemen kring vatten. De blir medvetna om vad vi själva kan göra för att vara rädda om vattnet både lokalt och globalt.

På grund av rådande omständigheter med Covid-19 erbjuds inte Vattenresan med besök på Örbyverket. Här nedanför finns information om Vattenvandringen som erbjuds i stället under våren 2021.

Vattenvandringen

Under våren 2021 ersätter vi exkursionen Vattenresan med Vattenvandringen på grund av Corona-pandemin

Under en förmiddag går vi på båda sidor av ån mellan Gantofta och Görarps mölla. Naturen är omväxlande med många platser att stanna till på för att lära sig mer om vårt livsviktiga vatten genom praktiska moment.

Vi följer ån mot havet och gör ett längre stopp på Naturpunkt Råån. Där undersöker vi livet under vattenytan och lär oss mer om växter och djur på land och i vatten. Vi passerar dammar, våtmark, järnutfällning och vattenreservoarer som vittnar om hur vi i Helsingborg får vårt dricksvatten.

Vi studerar vattnets kretslopp, hur det påverkas av människans aktiviteter och hur vi hanterar dricksvatten, dagvatten och avloppsvatten. Vi får samtidigt en inblick i den biologiska mångfalden i Råån.

Vi tar två pauser under vandringen, varav en för medhavd matsäck till lunch.

Kostnaden för skolan är 500:- inklusive bussresa.

Miljöverkstaden följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd kring Covid-19. Handsprit finns på plats.

Boka Vattenvandringen i e-tjänsten via denna länk:

https://eservice.helsingborg.se/H260

Är du intresserad av ett fördjupat vattentema har du möjlighet att boka en lektion på Habiteums vattenverkstad. Kontakta oss för mer information. Vi vill också uppmuntra er att boka någon av stadens Naturpunkter med koppling till vatten; Råån och Öresund. Fantastisk natur och lärplats i Helsingborg.

Strandstädning

Under många år har skolklasser städat stranden i Helsingborg mot en ersättning från stadsbyggnadsförvaltningen. Förutom att man gör en god insats så får eleverna chans till många miljöupptäckter.

Ersättning från stadsbyggnadsförvaltningen med 750 kronor för 500 meter städad strand.

Strandstädningen bokas på webben. Länk dit skickas ut till deltagarna i god tid.

Undervisningsmaterial

Deltagare i programmet får undervisningsmaterial från Miljöverkstaden.

Vill ni veta mer om vatten?

Sabella

Klassen får följa med forskningsfartyget Sabella ut en halvdag på Öresund för att undersöka ormstjärnor, sjöstjärnor, eremitkräftor och många andra spännande djur på havsbotten. Mänsklig påverkan på havet diskuteras.

Kostnad: 750 kronor

Här bokar du tid till Sabella 

Naturskolan

Ni har dessutom möjlighet att komma till Miljöverkstadens naturskola vid Sundspärlan och arbeta vidare med vårt vattentema.

Läs mer om naturskolan, våra tema och hur du bokar.

Kan jag avboka?

Vid förhinder avboka senast dagen innan, annars får ni ett vänligt brev från oss innehållandes en faktura på 800 kr. Så här avbokar du: mejla miljoverkstaden@helsingborg.se eller ring 042-10 70 81

Programansvarig

Bengt Jürs

Intresseanmälan

Här anmäler du intresse för Miljöverkstadens program så vi kan nå dig under läsåret.