Program: Livsviktigt vatten för årskurs 5

Vatten är livsviktigt och finns överallt. I temat Livsviktigt vatten får eleverna förståelse för vattnets betydelse och vattnets kretslopp. Det handlar om vattenrening, liv i våtmarker och deras reningsförmåga liksom om djur och växter i Öresund och i sötvatten.

I vårt program Livsviktigt Vatten får eleverna kunskaper om hur vi hanterar vattnet i samhället och om miljöproblemen kring vatten. De blir medvetna om vad vi själva kan göra för att vara rädda om vattnet både lokalt och globalt.

Vattenresa

Buss hämtar er på skolan och kör er till första besöket för dagen, Öresundsverket/ RecoLab. Efter ca en timme åker vi vidare med buss mot Gantofta och Råådalen. När vi kommer fram till Råådalen vandrar vi från Gantofta till Görarps mölla och gör stopp längs vägen bl a på Naturpunkt Råån.

Naturen är omväxlande i Råådalen med många platser att stanna till på. Nere vid Naturpunkten Råån undersöker vi livet under vattenytan och lär oss mer om djurlivet i ån. Vi passerar dammar, våtmark, järnutfällning och vattenreservoarer som vittnar om hur vi i Helsingborg får vårt dricksvatten.

Besöket ska ge en insikt om Rååns biologiska mångfald, hur rening av avloppsvattnet och dagvatten fungerar samt hur påverkas miljön av mänsklig aktivitetVi tar kortare pauser under vandringen för medhavd matsäck.

Kostnaden för skolan är 500:- inklusive bussresa. Undervisningsmaterial från NSVA skickas ut i samband med Vattenresan.

Boka vattenresan i vår e-tjänst

Är du intresserad av ett fördjupat vattentema har du möjlighet att boka en lektion på Habiteums vattenverkstad. Kontakta oss för mer information. Vi vill också uppmuntra er att boka någon av stadens Naturpunkter med koppling till vatten; Råån och Öresund. Fantastisk natur och lärplats i Helsingborg.

Strandstädning

Under många år har skolklasser städat stranden i Helsingborg mot en ersättning från stadsbyggnadsförvaltningen. Förutom att man gör en god insats så får eleverna chans till många miljöupptäckter.

Ersättning från stadsbyggnadsförvaltningen med 750 kronor för 500 meter städad strand.

Boka strandstädning

Vill ni veta mer om vatten?

Sabella

Klassen får följa med forskningsfartyget Sabella ut en halvdag på Öresund för att undersöka ormstjärnor, sjöstjärnor, eremitkräftor och många andra spännande djur på havsbotten. Mänsklig påverkan på havet diskuteras.

Kostnad: 750 kronor

Boka tid till Sabella

Kan jag avboka?

Vattenresa: Vid förhinder avboka senast tre dagar innan, annars får ni ett vänligt brev från oss innehållandes en faktura på 800 kr.

Sabella: Vid förhinder avboka senast en vecka innan, annars får ni ett vänligt brev från oss innehållandes en faktura på 750 kr.

Så här avbokar du: mejla miljoverkstaden@helsingborg.se eller ring 042-10 70 81

Naturskolan

Ni har dessutom möjlighet att komma till Miljöverkstadens naturskola vid Sundspärlan och arbeta vidare med vårt vattentema.

Läs mer om naturskolan, våra tema och hur du bokar.

Programansvarig

Bengt Jürs, miljöpedagog, bengt.jurs@helsingborg.se.

Intresseanmälan

Här anmäler du intresse för Miljöverkstadens program så vi kan nå dig under läsåret.