Övrig undervisning

Här får du information om bland annat Miljöverkstadens olika projekt, Naturskolan samt Elevmiljödagen som arrangeras två gånger om året.