taR mig till skolan

”taR mig till skolan” är ett projekt som främst vänder sig till årskurs 1. Syftet med projektet är att inspirera elever och föräldrar att gå eller cykla till skolan istället för att ta bilen.

Projektet är ett led i att öka trafiksäkerheten och förbättra miljön kring skolorna. Samtidigt är det ett sätt att lära barnen hur de kan påverka sin trafikmiljö, samtidigt som de får veta hur man själv ska bete sig i trafiken.

Barn som rör sig regelbundet har lättare för att koncentrera sig och lära sig samt mår bättre.

Vi kommer ut och besöker klasserna som anmäler sig och hjälper till att utarbeta en plan, för hur klassen kan arbeta vidare med hur barn och föräldrar kan förändra sina trafikvanor. Alla klasser som anmäler sig är också med i tävlingen ”Vem tar sig till skolan på det mest hållbara sättet?”. Allt material ingår utan extra kostnad. Priset för vinnande klass är ett besök på Järnvägsmuseet och Hembygdsparken i Ängelholm.

Boka tid genom att mejla pia.bastholm@helsingborg.se