Pedagogiskt material

Till en del av Miljöverkstadens verksamhet finns kompletterande material som du som är lärare kan använda i undervisningen. Det går förstås lika bra för dig som är förälder eller barn att använda det hemma.

Här kommer du så småningom att hitta en stor del av Miljöverkstadens pedagogiska material.