Fortbildning

Sedan flera år tillbaka har vi en fortbildningskurs ”Utomhuspedagogik med inriktning mot natur- och kulturmiljöer 7,5 hp”. Kursen är ett samarbete mellan Miljöverkstaden, Fredriksdal museer och trädgårdar och Linköpings universitet. Vi kan också erbjuda fortbildning för pedagoger utifrån behov.