Fortbildning för pedagoger

Miljöverkstaden och avdelningen för Miljöutbildning och Beteendepåverkan har möjlighet att hjälpa skolornas pedagoger med fortbildning.

Kontakta oss om du är intresserad av att utveckla arbetslaget eller skolan i olika delar som berör hållbar utveckling, de Globala Målen eller utomhuspedagogik. Vi kan skräddarsy nätverksträffar eller personalfortbildningar som passar just era behov.

Kontakta miljoverkstaden@helsingborg.se

Välkommen med din förfrågan!

Handlingskompetens och kreativitet är viktigt när vi jobbar tillsammans för en hållbar planet!
Handlingskompetens och kreativitet är viktigt när vi jobbar tillsammans för en hållbar planet!
Händer som skapar. Från Miljöverkstadens utbildning i utomhuspedagogik.
Att använda sin kropp och våra sinnen under tiden som vi lär oss om komplexa frågor – då befäster vi kunskapen på ett naturligt sätt. Vi arbetar utomhuspedagogiskt även i vår fortbildning!