Fortbildning för pedagoger

Miljöverkstaden och avdelningen för Miljöutbildning och Beteendepåverkan har möjlighet att hjälpa skolornas pedagoger med fortbildning.

Kontakta oss om du är intresserad av att utveckla arbetslaget eller skolan i olika delar som berör hållbar utveckling, de Globala Målen eller utomhuspedagogik. Vi kan skräddarsy nätverksträffar eller personalfortbildningar som passar just era behov.

Kontakta miljoverkstaden@helsingborg.se

Välkommen med din förfrågan!

Handlingskompetens och kreativitet är viktigt när vi jobbar tillsammans för en hållbar planet!
Händer som skapar. Från Miljöverkstadens utbildning i utomhuspedagogik.
Att använda sin kropp och våra sinnen under tiden som vi lär oss om komplexa frågor – då befäster vi kunskapen på ett naturligt sätt. Vi arbetar utomhuspedagogiskt även i vår fortbildning!