Fortbildning för pedagoger

Miljöverkstaden och avdelningen för Miljöutbildning och Beteendepåverkan har möjlighet att hjälpa skolornas pedagoger med fortbildning.

Kontakta oss om du är intresserad av att utveckla arbetslaget eller skolan i olika delar som berör hållbar utveckling, de Globala Målen eller utomhuspedagogik. Vi kan skräddarsy nätverksträffar eller personalfortbildningar som passar just era behov.

Kontakta miljoverkstaden@helsingborg.se

Välkommen med din förfrågan!

Bild på mat och eld.

Att laga mat över öppen eld på ett säkert sätt ger nya sinnesupplevelser och kompetenser.

Händer som skapar. Från Miljöverkstadens utbildning i utomhuspedagogik.

Att använda sin kropp och våra sinnen under tiden som vi lär oss om komplexa frågor – då befäster vi kunskapen på ett naturligt sätt. Vi arbetar utomhuspedagogiskt även i vår fortbildning!