Fortbildning för pedagoger

Miljöverkstaden och enheten för Miljö och Livsstil har möjlighet att hjälpa skolornas pedagoger med fortbildning.

Kontakta oss om du är intresserad av att utveckla arbetslaget eller skolan i olika delar som berör hållbar utveckling, de Globala Målen eller utomhuspedagogik. Vi kan skräddarsy nätverksträffar eller personalfortbildningar som passar just era behov.

Under hösten 2019 hade vi en träff för idrottslärare som ville jobba mer med friluftsliv, utomhusmatlagning och hälsa. Kursen hölls på Habiteum – en plats för livskvalitet!

Kontakta miljoverkstaden@helsingborg.se

Välkommen med din förfrågan!

Bild på mat och eld.

Att laga mat över öppen eld på ett säkert sätt ger nya sinnesupplevelser och kompetenser.

Händer som skapar. Från Miljöverkstadens utbildning i utomhuspedagogik.

Att använda sin kropp och våra sinnen under tiden som vi lär oss om komplexa frågor – då befäster vi kunskapen på ett naturligt sätt. Vi arbetar utomhuspedagogiskt även i vår fortbildning!