Annan fortbildning för pedagoger

Miljöverkstaden och enheten för Miljö och Livsstil har möjlighet att hjälpa skolors pedagoger med fortbildning, bland annat kring de olika naturpunkter som finns runt om i Helsingborg.

Hör gärna av er till Miljöverkstaden med förfrågningar.

Händer som skapar. Från Miljöverkstadens utbildning i utomhuspedagogik.