Om Miljöverkstaden

Miljöverkstaden är Helsingborgs satsning på att stödja skolornas miljöundervisning. Vi samarbetar med lärare och skolans elever och erbjuder klasserna program inriktade mot olika årskurser och undervisning i vår naturskola.

Miljöverkstaden är en del av enheten för Miljö och livsstil på avdelningen för Hållbar stadsplanering i Helsingborgs stad och miljöskolan startades redan 1989. Under snart 30 år har hundratusentals barn och deras lärare genomgått utbildningsprogrammet om vatten, energi och återvinning.

Administratör Marie Henningsson, Enhetschef Therése Olofsson, miljöpedagog Bengt Jürs

Administratör Marie Henningsson, Enhetschef Therése Olofsson, miljöpedagog Bengt Jürs

På enheten för Miljö och livsstil arbetar vi för en hållbar utveckling och minskad miljöpåverkan. Vi som står till din tjänst på Miljöverkstaden är miljöpedagoger, projektledare, administratör, trädgårdsmästare, vaktmästare och enhetschef. Vi bedriver pedagogisk verksamhet som riktar sig till barn i samarbete med skolorna och vi arbetar även med hållbara resor så som cykling. Vi erbjuder till exempel alla barn i årskurs 1 en lektion på Barntrafiksskolan vid Fredriksdal för att ge dem möjligheten till att välja cykel som transportmedel, vilket ger både friskare barn och renare miljö.

Utomhuspedagogik på Miljöverkstaden

Miljöverkstadens undervisning bygger på elevernas aktiva deltagande och förbereder dem att delta i samhällslivet. Detta utvecklar deras förmåga till att ta ett personligt ansvar för en Hållbar utveckling. Genom dialog med eleverna utvecklar vi insikter och förståelse av hur natur och samhälle samverkar. Elevernas tankar kommer till uttryck genom skapande verksamhet bland annat i utställningar på offentliga platser. På så sätt visar vi respekt för elevernas åsikter.

Vi arbetar med ett utomhuspedagogiskt arbetssätt. Detta innebär att eleverna använder alla sina sinnen så att de får personliga och konkreta erfarenheter. Istället för att bara prata med eleverna om skogen och smutsigt vatten så får de även plantera träd och rena vatten.

Dramatiseringar, pedagogiska lekar, hantverk och reflekterande diskussioner gör att eleverna utvecklas. Fakta och elevernas egna upplevelser knyts samman med det utomhuspedagogiska arbetssättet. Handen, hjärtat och hjärnan samverkar och gör att eleverna motiveras och lär sig.

Hållbar utveckling betonas i ny läroplan

Miljöverkstadens varierande arbetssätt ligger väl i linje med skolans nya läroplaner. De lyfter bland annat fram en undervisning för hållbar utveckling och ett entreprenöriellt lärande.

Lokaler vid Sundspärlan och i Jordbodalen

Miljöverkstaden har lokaler vid folkparken Sundspärlan där vi har en naturskola samt en Energiverkstad i Jordbodalen.

Dessutom möter vi eleverna på skolan, reningsverket, vattenverket, avfallsanläggningen, Sofieroskogen och liknande.

Hej, Miljöverkstaden! Vad gör ni och vilka är ni?