Kalender

Här har vi samlat datum för olika aktiviteter kopplade till Miljöverkstadens program för grundskolan läsåret 2017/2018.

Höstterminen 2017

28 september: Elevmiljödag

16-20 oktober: Kulturjakten

Vårterminen 2018

19 januari: Invigning Återbruksutställning på Fredriksdal

vecka 4-5: Återbruksutställning med tema Kläder och Vatten

vecka 6: Återbruk och verkstad på nya DroppIn

13 april: Odlingskurs

8-9 maj: Trädplanteringsdagar åk 4

18 maj: Strandstädning åk 5