Samarbetspartners

Samarbete är viktigt för att driva utvecklingen framåt när det gäller hållbarhet. Miljöverkstaden samarbetar med stadens förvaltningar samt de kommunala bolagen NSR, Öresundskraft och NSVA. Vi har också högskolekurser i samarbete med Linköpings universitet.

Barnen är framtidens klimathjältar och därför väljer Helsingborgs stad att satsa stort på utbildning i hållbar utveckling för elever främst i grundskolan, men även för SFI och nyanlända.

Vi vill göra det enkelt för människor att välja rätt med hänsyn till miljön med bibehållen livskvalitet. Därför samarbetar Miljöverkstaden med de kommunala bolagen i Helsingborg så som NSR (återvinning och avfall), Öresundskraft (energi) och NSVA (vatten och avlopp) för att skapa en hållbar stad och region.

Det är viktigt att vi lyfter fram alla möjligheter som finns, ger hopp och inspiration så att miljöarbetet känns meningsfullt. För att citera professorn i miljövetenskap Johan Rockström så kan alla göra skillnad och bli ”planetskötare”.

Vill man fortbilda sig kring utomhuspedagogik, natur och kulturmiljöer samt utveckla sin förmåga som pedagog att använda närmiljön som klassrum – erbjuder Linköpings Universitet flera kurser i just utomhuspedagogik. Vi samarbetar med Fredriksdal i två av kurserna, där Miljöverkstadens pedagoger är med och lägger upp kursplan, undervisar och håller i dagarna på plats i Helsingborg. Läs mer om kursutbudet här.

Fredriksdal har dessutom ett gediget skolprogram och en spännande inriktning kring kultur och kulturlandskap. Här kan ni se vad de erbjuder – förutom en fin oas att bara vara i!