Skolreseplan för säkerhet och hälsa

De skolor som vill förbättra trafiksituationen och underlätta för fler elever och vuxna att resa hållbart kan få stöd genom projektet Skolreseplan. Miljöverkstaden arbetar tillsammans med skolorna i projektet för att med gemensamma krafter öka det hållbara och hälsosamma resandet.

Hållbara resor är resor du gör till fots, när du cyklar eller åker kollektivt. Att röra på sig på väg till skolan ger många fördelar. Arbetet med skolreseplanen utgår från att personal, föräldrar och elever jobbar aktivt med sina resor. På så sätt får ni ett helhetstänk och engagemang i frågan.

Inom skolreseplan samarbetar vi med stadens trafikplanerare och berörda fastighetsägare för att se över den fysiska miljö runt skolan, bland annat skyltning och cykelställ.

Genom skolreseplan får ni även ta del av forskningen inom ämnet, till exempel hur elevers inlärning, koncentration och psykiska och fysiska hälsa förbättras.

En skolreseplan kan ge resultat som:

  • ökad trafikkunskapen hos eleverna
  • ökad trafiksäkerheten vid skolan
  • bättre hälsa hos eleverna och personal genom ökad fysisk aktivitet
  • ökad koncentrationsförmågan för elever under skoldagen
  • minskade utsläpp från resor till och från skolan
  • glädje av att röra på sig innan och efter skoldagen

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Så genomför vi en skolreseplan:

Alla skolor har olika förutsättningar så en skolreseplan kan se olika ut på olika skolor och ta olika lång tid allt från ett år till flera år. Tillsammans med Miljöverkstaden gör skolan ett upplägg för just sin skolreseplan. De steg som ingår är:

Steg 1: Nuläge

Miljöverkstaden och skolan samlar tillsammans information om hur resor till och från skolan fungerar idag. Det kan vara bland annat observation av hur det ser ut vid skolan vid lämning och hämtning, resevaneundersökning för elever, föräldrar och personal för att få in allas perspektiv.

Steg 2: Plan

När nuläget analyserats gör vi en plan för vilka insatser som ska göras. Det kan handla om information på föräldramöten, se över parkering för cyklar och osäkra trafikmiljöer eller tävlingar för personalen.

Miljöverkstaden erbjuder undervisning för olika årskurser kopplat till resor:

  • Åk 1 Lektion på Barntrafikskolan & taR mig till skolan
  • Åk 4 Cykla är kul!
  • Åk 6 Res klokt
  • Åk 7 Klimatsmart

Läs mer om undervisningen för olika årskurser under Program här på webben.

Steg 3: Uppföljning

När planen är genomförd görs en utvärdering. Har det skett någon förbättring? Miljöverkstaden och skolan ser över om det behövs fler insatser eller om och hur skolan kan jobba vidare.

Så gör du intresseanmälan

Du anmäler ditt intresse av att delta i Skolreseplan till e-post: pia.bastholm@helsingborg.se.
Har du frågor och funderingar kan du också ringa: 0702-106991