Skolreseplan

Ett av Miljöverkstadens projekt är Skolreseplan. Tillsammans med skolan tar vi fram en plan och visar vilka problem och hinder som finns kring de resor som görs till och från skolan. Vi arbetar tillsammans fram en  hållbar strategi för att minska problemen och skapa bättre förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt resande.

Färgglad cykel på gräsmatta.

Skolreseplanen innehåller

 • en beskrivning av skolan
 • en kartläggning av hur resorna till och från skolan  ser ut idag
 • syfte och mål med att skapa skolreseplanen
 • konkreta och tidssatta förslag på åtgärder

En bra skolreseplan kan bland annat

 • hjälpa till att öka säkerheten vid skolan
 • öka trafikkunskapen hos eleverna
 • förbättra miljön
 • skapa förutsättningar för bättre hälsa hos eleverna genom ökad fysisk aktivitet
 • öka kunskapen om resandets påverkan på miljön med mera

Utgår från personal, föräldrar och elever

Arbetet med skolreseplanen utgår från skolpersonal, föräldrar och elever och är ett sätt att få alla dessa  att arbeta aktivt med frågor som trafiksäkerhet och minskning av biltrafik, fysisk aktivitet och rörelse.

Bild på rektor

Skolreseplan gav vår skola stort värde för en ganska liten insats, säger Ulrika Gath, vice rektor på Mariaparkskolan

Ett exempel: Att ta sig hållbart till skolan

Morgontrafiken runt våra skolor är ett växande problem. När allt fler kör sina barn till skolan försämras både luften och säkerheten för barnen. Men det finns alternativ – nämligen att ta sig hållbart till skolan!

Hållbara resor är resor du gör till fots, när du cyklar eller åker kollektivt. Att gå eller cykla till skolan gör barn piggare och friskare samtidigt som det är bra för miljön och säkerheten runt omkring skolan. Nyligen genomförda undersökningar visar att det har stor betydelser för hur resten av dagen fungerar om barnen tagit sig aktivt eller inte till skolan.

Vi jobbar i fyra olika steg:

Steg 1: Inventering

Hur ser det ut på skolan, resevaneundersökningar

Steg 2: Analys

Olika arbetsgrupper och policys

Steg 3: Genomförande

Vem gör vad och när?

Steg 4: Undervisning med stöd av Miljöverkstaden

Tips på undervisning som är till stöd för skolan

 • Åk 1 Lektion på Barntrafikskolan & Tar mig till skolan
 • Åk 4 Cykla är kul!
 • Åk 6 Res klokt
 • Åk 7 Klimatsmart

Så anmäler du dig

Du anmäler dig till Pia Bastholm via e-post: pia.bastholm@helsingborg.se
Har du frågor och funderingar kan du också ringa: 0702-106991