Naturskola för årskurs F-6

Miljöverkstadens Naturskola vänder sig till barn och unga i olika åldrar. Det finns undervisning från förskoleklass till årskurs 6. Vi använder alltid vår vackra utemiljö vid Jordbodalen och våra spännande hus för olika teman och nya upptäckter. Välkommen till oss!

Vi jobbar med olika teman beroende på deltagarnas ålder och med ett utomhuspedagogiskt arbetsätt där vi varvar inne och ute. Många av övningarna är konkreta och upplevelsebaserade som gör att du knyter handens kunskap till ett ökat lärande enligt gällande styrdokument i skolan.

Det finns också möjlighet att som pedagog/arbetslag ta del av Miljöverkstadens mångåriga kompetens kring klimat och miljö, samt ett utomhuspedagogiskt arbetssätt. Vi har eller har haft långa samarbeten med Linköpings Universitet, Skolan i Verkligheten (Danmark), Pedagogiskt Center och Fredriksdal i Helsingborg och andra förskolor/skolor i närområdet. Läs mer under avsnittet kring Fortbildning.