Naturskola

Gubbhyttans naturskola vänder sig till barn och unga i olika åldrar. Det finns undervisning för förskolegrupper, barn från förskolan till årskurs 6.

Vi jobbar med olika teman beroende på deltagarnas ålder och med ett utomhuspedagogiskt arbetsätt där vi varvar inne och ute. Många av övningarna är konkreta och upplevelsebaserade som gör att du knyter handens kunskap till ett ökat lärande enligt gällande styrdokument i skolan.