Naturskola för årskurs F till 9

Leken och ett skapande arbete är viktiga delar i vår undervisning. Vi vill att eleverna tycker det är spännande, lustbetonat och utmanande att komma till Miljöverkstaden. Hos oss får eleverna arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Nytt för i år är att vi kommer att jobba tematiskt under läsåret.

Bild på tavlor med text

Natur- och miljöskolan

Med utgångspunkt i läroplanens förmågor och centrala innehåll undervisar vi om kretsloppen i naturen, människans förhållande till dem, olika energiflöden – för en hållbar utveckling. I läroplanen betonas den aktiva eleven, inte minst fysiskt, och genom att använda närmiljön stimuleras inte bara de intellektuella utan även de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna i undervisningen. Genom att välja nya spännande platser som Jordbodalen, Naturpunkterna, gröna områden runt om i staden eller nära er skola, kan vi erbjuda en spännande och lustbetonad undervisning.

Lektionstillfällena med oss pågår 2,5 – 3 timmar åt gången beroende på ålder, gärna med de yngre eleverna på förmiddagen och de äldre på eftermiddagen. Välj vilket tema ni vill jobba med (se nedan). Gå sedan in och boka er via bokningslänken:

https://eservice.helsingborg.se/H259

Vi lägger ut tider efterhand som temat erbjuds. OBS! Begränsat antal tider. Lektionen är gratis för Helsingborgs stads skolor. OBS! Max 1 lektion per klass och termin.

Våra Tema på Naturskolan

Vatten

Kom till oss på Habiteum och upptäck allt spännande under ytan! Under vårterminen har vi framförallt Vattenverkstad med våra experter på måndagar under vecka 14-22. Vattentemat handlar om vattnets kretslopp, både det naturliga & stadens vatten upplevs med alla sinnen. Hur använder vi vatten och hur ser det ut i naturen? Vi gör olika experiment med vatten, vi undersöker livet i Jordbodalens vattendrag eller kan besöka Naturpunkt Öresund eller Naturpunkt Råån tillsammans. Vi anpassar innehåll och plats efter årskurs och önskemål.

Detta tema passar bäst för förskoleklass – årskurs 6.

Småkryp

Småkryp fascinerar och intresserar! Nedbrytare, insekter, fåglar eller fjärilar? Vilka intresserar er? Och hur kan vi lära oss mer om naturen och oss själva genom att studera våra vänner i naturen? Vi anpassar innehåll och plats efter årskurs och önskemål.

Detta tema passar bäst för förskoleklass – årskurs 3.

Kretslopp

Vad är ett kretslopp och hur fungerar de? Det finns många olika kretslopp i naturen – vi människor skapar också egna. I olika årskurser jobbar vi med olika kretslopp; vi anpassar lektionen och platsen efter era önskemål.

Detta tema passar bäst för förskoleklass  – årskurs 6.

Friluftsliv/Allemansrätt

Friluftstemat vill uppmuntra till att vistas utomhus, träna på grundläggande friluftsliv,  bli bekant med Allemansrätten och vad som gäller när du vistas i t ex naturreservat och parkmark. Vi anpassar innehåll och plats efter årskurs och önskemål.

Detta tema passar bäst för årskurs 4 – årskurs 9

Återbruk

Vart tar allt vårt skräp egentligen vägen? Varifrån kommer våra prylar? Hur minskar vi vårt avfall?  Vi arbetar kreativt med olika material, återbrukar och funderar på hur vi kan minimera det vi köper. Innehållet anpassas efter årskurs och önskemål. 

Detta tema passar bäst för årskurs 3 – årskurs 9.

Forntid/stenkul

Vad behöver vi människor för att överleva? Hur gjorde vi på forntiden? Vilka material använde vi? Innehållet anpassas efter årskurs och önskemål.

Detta tema passar bäst för årskurs 2 – årskurs 4.

Träd

Vi fokuserar på träd i vårt trädtema; vad behöver ett träd, varför behöver vi träd och hur vi använder vi dem? Vi jämför olika träslag och deras användning. Vi tillverkar något från träden. 

Detta tema passar bäst för årskurs 4 – årskurs 6.

Växtbruk

Vi använder växter året runt! I vårt växttema fördjupar vi oss i växternas spännande värld. Vi upplever växter genom att bearbeta, titta, smaka och tillaga. Vi anpassar innehåll och plats efter årskurs och önskemål.

Detta tema passar bäst för förskoleklass – årskurs 3.

Energi

Energins oförstörbarhet och omvandlingar, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön tas upp i temat om energi. Vi anpassar innehållet efter årskurs och önskemål.

Detta tema passar bäst för årskurs 1 – årskurs 6.

Matverkstad – Vår

Vi utforskar temat mat med alla sinnen, där vi får prova på olika sätt att tillaga mat men också hur matlagning har utvecklats över tid. Mat förr och nu, hållbar och klimatsmart mat samt kopplingen till natur och miljö. Under lektionen får ni prova små smakportioner.

Detta tema passar bäst för årskurs 3 – årskurs 6.

Vinternatur

Under den kalla årstiden behöver både växter, djur och människor anpassa sig och hitta sätt att överleva. Hur? Detta handlar vårt vintertema om. Vi anpassar innehåll och plats efter årskurs och önskemål.

Detta tema passar bäst för förskoleklass – årskurs 6.

Hantverk och estetiska uttrycksformer ingår i de alla våra teman. Naturliga material är en självklarhet!

Naturpunkter

På några av våra teman kan ni välja att vara på en av stadens Naturpunkter. Eller gör ni en utflykt på egen hand och lär er mer om alla spännande platser i Helsingborg. Geologi, forntid, ängsmarker och vatten – det finns något tema för alla! Läs mer här:

https://miljoverkstaden.helsingborg.se/program/annan-undervisning/naturpunkter/

Specialprogram

Har ni egna önskemål? Våra miljöpedagoger kan i mån av tid hjälpa till att ta fram lektioner som passar just det ni arbetar med nu! Vi kommer gärna ut och diskuterar, eller planerar via telefon, ett bra upplägg för er. Våra nya temaperioder gäller i första hand dock. Kontakta oss vid frågor eller skicka in en intresseanmälan här.

Kostnad:

Gratis för skolklasser i Helsingborgs stad. Avbokning av lektion, oavsett anledning, är gratis fram till en (1) vecka innan besöket. Därefter kostar det er 500 kr att avboka. 

Boka tid på Naturskolan:

Kontakta Caroline Sjunner om du har frågor kring Naturskolans utbud.

Här kan du boka tid för din klass.