Naturskola för årskurs F till 6

Leken och ett skapande arbete är viktiga delar i vår undervisning. Vi vill att eleverna tycker det är spännande, lustbetonat och utmanande att komma till Miljöverkstaden. Hos oss får eleverna arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

Bild på tavlor med text

Natur- och miljöskolan

Med utgångspunkt i läroplanens förmågor och centrala innehåll undervisar vi om kretsloppen i naturen, människans förhållande till dem, olika energiflöden – för en hållbar utveckling. I läroplanen betonas den aktiva eleven, inte minst fysiskt, och genom att använda närmiljön stimuleras inte bara de intellektuella utan även de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna i undervisningen. Genom att välja nya spännande platser som Jordbodalen, gröna områden runt om i staden eller nära er skola, kan vi erbjuda en spännande och lustbetonad undervisning.

Vi ser gärna att ni hör av er till oss så att vi kan anpassa våra teman efter vad ni arbetar med i skolan.

Lektionstillfällena med oss pågår 2,5 – 3 timmar åt gången beroende på ålder, med de yngre eleverna på förmiddagen och de äldre på eftermiddagen. Boka gärna två tillfällen och arbeta med temat i skolan däremellan. Längre ner på sidan hittar ni alla teman som vi erbjuder.

Våra teman och lektioner

Kretslopp

Vattnets kretslopp, både det naturliga & stadens vatten upplevs med alla sinnen. Hur använder vi vatten och hur ser det ut i naturen? Vi gör olika experiment med vatten, vi undersöker livet i Jordbodalens vattendrag eller kan besöka Naturpunkt Öresund eller Naturpunkt Råån tillsammans.

Om materialens kretslopp kan vi erbjuda flera olika teman. Vart tar allt vårt skräp egentligen vägen? Varifrån kommer våra prylar? Avfall, både vårt eget och naturens tas upp. Vi arbetar kreativt med olika förpackningsmaterial och återbrukar. Metaller och eller stenar ingår också i kretslopp. Vi har teman som handlar om dessa.

Energi

Energins oförstörbarhet och omvandlingar, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön tas upp i temat om energi. Vi får lampor att lysa och bygger solcellsfordon.

Djur och Människa

Småkryp fascinerar och intresserar! Nedbrytare, insekter, fåglar eller fjärilar? Vilka intresserar er? Och hur kan vi lära oss mer om naturen och oss själva genom att studera våra vänner i naturen? I vårt sinnestema är det istället människan som undersöks. Vem hör vad, mest och bäst? Vad är det som luktar i påsen? Vi funderar, diskuterar, tittar, lyssnar, känner och vi utmanar både näsor och smaklökar.

Växter

Vi använder växter året runt! I våra växtteman fördjupar vi oss i växternas spännande värld. Vi upplever växter genom att bearbeta, titta, smaka och tillaga. Vi kan utgå från olika årstider och se vilka växter som finns och förändras. Vi fokuserar på träd i vårt trädtema; vad behöver ett träd, varför behöver vi träd och hur vi använder vi dem? Vi jämför olika träslag och deras användning. Vi tillverkar något från träden.

Hantverk och estetiska uttrycksformer ingår i de alla våra teman. Naturliga material är en självklarhet!
Hantverk och estetiska uttrycksformer ingår i de alla våra teman. Naturliga material är en självklarhet!

Natur och Kultur

Vad finns i vår närmiljö Jordbodalen? Vad finns runt er skola? Natur och kultur kan vävas samman till spännande lektioner kring vår historia. Naturen är också full av smarta lösningar – vad kan vi lära oss? Vi undersöker och provar, utifrån naturens sätt att designa. Våra förfäder klarade sig på det naturen gav. Kan vi lära oss av detta? Vi kopplar vår historia till hur vi kan uppnå en hållbar framtid.

Naturpunkter

Ni kan boka in oss för en naturskolelektion på annan plats, en av stadens Naturpunkter. Gör en utflykt till närområdet och lär er mer om alla spännande platser i Helsingborg. Geologi, forntid, ängsmarker och vatten – det finns något tema för alla! Läs mer här:

https://miljoverkstaden.helsingborg.se/program/annan-undervisning/naturpunkter/

Specialprogram

Har ni egna önskemål? Våra miljöpedagoger kan hjälpa till att ta fram lektioner som passar just det ni arbetar med nu! Vi kommer gärna ut och diskuterar, eller planerar via telefon, ett bra upplägg för er. Gäller även högstadiet. Kontakta oss eller skicka in en intresseanmälan här.

Kostnad:

250 kronor per gång.

Boka tid på Naturskolan:

Kontakta Caroline Sjunner om du har frågor kring Naturskolans utbud.

Här kan du boka tid för din klass.