Naturskola för gymnasiet

Läsåret 2020/2021 har vi ingen Naturskola för Gymnasiet. Däremot finns det alltid vackra Naturpunkter att besöka i Helsingborg, läs mer här.

Miljöpedagog som slöjdarDetta läsår har vi ingen undervisning för Gymnasiet. Har ni frågor om vårt utbud för pedagoger, kontakta Miljöverkstaden.