Program för gymnasiet

För närvarande har vi inte något program för gymnasiet. Vi är dock alltid öppna för förfrågningar och samarbete. En del av Naturpunkterna passar bra för äldre elever, t ex Geologi. Läs mer här!

Miljöpedagog som slöjdar