Program för gymnasiet

För närvarande jobbar vi fram ett koncept för Gymnasieskolor inom Hållbar Utveckling och Klimat. Mer information kommer! Vi är dock alltid öppna för förfrågningar och samarbete. En del av Naturpunkterna passar också bra för äldre elever, t ex Geologi. Läs mer här!

Miljöpedagog som slöjdar