Skolans uterum

Att få känna jord i sina händer, att plantera ett frö, följa hur det växer samt skörda, tillaga och äta det man sått ger kunskap om livet, för livet. Denna kunskap kan också leda till större förståelse för globala sammanhang som hållbar utveckling, och för att vi också har jorden och vår framtid i våra händer.

En variationsrik grön skolgård med möjlighet till spänning och utmaning lockar till mer rörelse och skapar fantasifulla och kreativa lekar som ger positiva effekter på elevers hälsa och välmående.

En skolgård för alla rymmer aktivitet och lärande men också lugn. Här finns platserna där vi kan använda hela kroppen eller ställena där vi kan hämta ny kraft genom att hitta lugnet.

Skolgården är platsen där teori kan möta praktik. När upplevelse varvas med reflektion ges förutsättningar för ämnesövergripande lärande.

I den täta staden behöver vi skapa plats för biologisk mångfald. Inte bara för att det skapar bättre livskvalitet för oss som bor i staden utan också för att det ger mer välmående ekosystem som bidrar med livsviktiga ekosystemstjänster.

Odlingslådor (foto: Planteringar utan gränser)

”Skolans uterum” syftar att leda till grönare, mer variationsrika och pedagogiska utemiljöer där man också tagit hänsyn till barnens perspektiv på sin utemiljö. Det är i första hand en kunskapssatsning där vi tillsammans och på sikt utvecklar en modell för skolgårdsutveckling som fungerar i Helsingborg.

Under årsskiftet 2018/2019 arbetade vi fram ett förslag på hur vi kan arbeta med skolors och förskolors utemiljöer. Här finns mer praktisk information om satsningen och här finns en tidslinje över Skolans uterum. Klicka här för att gå till anmälan av din skola.

Skolans uterum är ett samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen, skol- och fritidsförvaltningen, fastighetsförvaltningen, kulturförvaltningen och miljöförvaltningen.

Vi hoppas att ni vill vara med och utveckla Skolans uterum tillsammans med oss.