Skolgårdsutveckling i Helsingborg

Skolgården är en plats där teori kan möta praktik. När upplevelse varvas med reflektion ges förutsättningar för ämnesövergripande lärande. Inom ramen för projekten Skolans uterum och Mera liv på skolgården vill vi skapa grönare, mer variationsrika och pedagogiska utemiljöer och genom odling få igång en pedagogisk grön verksamhet i skolans utemiljö.

Att få känna jord i sina händer, att plantera ett frö, följa hur det växer samt skörda, tillaga och äta det man sått ger kunskap om livet, för livet. Denna kunskap kan också leda till större förståelse för globala sammanhang som hållbar utveckling, och för att vi också har jorden och vår framtid i våra händer. I de två projekten Skolans uterum och Mera liv på skolgården arbetar vi med detta.

Projekten är ett samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen, skol- och fritidsförvaltningen, fastighetsförvaltningen, kulturförvaltningen och miljöförvaltningen. Här får du information om dem och hur du gör om du vill delta med din klass.

Frågor?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar:

Emma Sjöberg emma.sjoberg@helsingborg.se
Annika Jonasson annika.jonasson@helsingborg.se