Skolans uterum

Barn vistas en stor del av sin vakna tid på skolan och skolgården. För många barn är skolgården även deras närmsta kontakt med en naturliknande miljö. Sedan omkring år 2000 har Helsingborgs stad arbetat för en utveckling av skolornas utemiljöer.

Under hösten 2018 arbetar vi med att göra om upplägget för hur vi arbetar med skolors och förskolors utemiljöer. I början av 2019 kommer mer information och hur du kan anmäla din skola.

Skolans uterum är ett samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen, skol-och fritidsförvaltningen, fastighetsförvaltningen, kulturförvaltningen och miljöförvaltningen.