Mera liv på skolgården

Projektet Mera liv på skolgården är ett projekt som syftar till att genom odling få en igång pedagogisk grön verksamhet i skolans utemiljö och samtidigt gynna den biologiska mångfalden. Här kan du läsa mer och anmäla ditt intresse för att delta med din skola eller förskola.

Anmäl ditt intresse för att delta via e-tjänsten Mera liv på skolgården, anmälan.

Skol- och förskolegårdar är viktiga i barns vardag. De kan bidra till att barnen utvecklar kunskap, inbjuder till fysisk aktivitet och kreativ lek, samt kan ge möjligheter för barn att utveckla kunskap och skapa ett positivt förhållningssätt till naturen. Variationen i miljön runt förskolan/skolan är viktig och en stor biologisk mångfald ger barnen många möjligheter att upptäcka exempelvis fåglar, insekter och växter av olika slag.

Om projektet Mera liv på skolgården

Mera liv på skolgården syftar till att få igång pedagogisk grön verksamhet i skolans utemiljö samtidigt som det gynnar den biologiska mångfalden. För att göra det lättare att komma igång erbjuder vi ett startpaket bestående av pallkragar och planteringsjord som levereras till skolan. Visst växtmaterial och fröer kommer också erbjudas.

Två pedagoger från respektive verksamhet får även delta på en fortbildningsdag på Fredriksdal den 2 april 2020 mellan klockan 09.00 och 15.00.

Har du en klass i årskurs 2?

I programmet Lust att odla för årskurs två erbjuder vi samma innehåll som i Mera liv på skolgården ihop med en lektion utomhus. Läs mer om Lust att odla.

Så anmäler du ert intresse för att vara med

Sista anmälningsdag är 21 februari 2020. Vi återkommer med besked om er verksamhet kommit med senast den 6 mars.

Anmäl ditt intresse för att delta via e-tjänsten Mera liv på skolgården, anmälan.

Vilka får vara med?

Endast förskolor och skolor i Helsingborg som bedriver verksamhet i fastighetsförvaltningens fastigheter har möjlighet att ansöka om att delta. Antalet deltagande skolor är begränsat och de som inte tidigare deltagit prioriteras. Deltagande verksamheter ska fotodokumentera arbetet och under hösten skicka in en kortfattad rapport som berättar om de erfarenheter som gjorts.

Ett samarbete

Mera liv på skolgården är ett samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen (Miljöverkstaden), Fredriksdal museer och trädgårdar, skol- och fritidsförvaltningen samt miljöförvaltningen.

Frågor?

Tveka inte att höra av dig till Linda Aronsson, linda.aronsson@helsingborg.se, om det är något du undrar över.