Mera liv på skolgården

Projektet Mera liv på skolgården är ett projekt som syftar till att genom odling få en igång pedagogisk grön verksamhet i skolans utemiljö och samtidigt gynna den biologiska mångfalden. Här kan du läsa mer och anmäla ditt intresse för att delta med din skola eller förskola.

Skol- och förskolegårdar är viktiga i barns vardag. De kan bidra till att barnen utvecklar kunskap, inbjuder till fysisk aktivitet och kreativ lek, samt kan ge möjligheter för barn att utveckla kunskap och skapa ett positivt förhållningssätt till naturen. Variationen i miljön runt förskolan/skolan är viktig och en stor biologisk mångfald ger barnen många möjligheter att upptäcka exempelvis fåglar, insekter och växter av olika slag. Hela staden gynnas av en grönare miljö och utifrån ett globalt perspektiv, ger vi förutsättningar för hållbara ekosystem.

Tider att ha koll på

  • Anmälan senast 29 oktober 2021
  • Besked under vecka 48 2021
  • Fortbildningsdag Fredriksdal (meddelas senare)

Om projektet Mera liv på skolgården

Mera liv på skolgården syftar till att få igång pedagogisk grön verksamhet i skolans utemiljö samtidigt som det gynnar den biologiska mångfalden. För att göra det lättare att komma igång erbjuder vi ett startpaket bestående av pallkragar och planteringsjord som levereras till skolan. Visst växtmaterial och fröer kommer också erbjudas.

I programmet Lust att odla för årskurs två erbjuder vi samma innehåll som i Mera liv på skolgården ihop med en odlingslektion utomhus. Läs mer om Lust att odla.

Två pedagoger från respektive verksamhet får även delta på en fortbildningsdag på Fredriksdal.

pedagoger och odlingslåda

När du anmäler dig till Mera liv på skolgården får du möjligheter att odla och skörda dina egna grönsaker. Bild från Holstagårdsskolan där årskurs 2 har odlat majs, pumpa, malvor mm.

Så anmäler du ert intresse för att vara med

Sista anmälningsdag är 29 oktober 2021. Vi återkommer med besked om er verksamhet kommit med under vecka 48.

Anmäl er genom att skicka skolans namn och kontaktperson till miljoverkstaden@helsingborg.se

Har du en årskurs 2 och vill vara med i Mera liv på skolgården? Maila annika.jonasson@helsingborg.se

Vilka får vara med?

Endast förskolor och skolor i Helsingborg som bedriver verksamhet i fastighetsförvaltningens fastigheter har möjlighet att ansöka om att delta. Antalet deltagande skolor är begränsat och de som inte tidigare deltagit prioriteras. Deltagande verksamheter ska fotodokumentera arbetet och under hösten skicka in en kortfattad rapport som berättar om de erfarenheter som gjorts.

Pallkragar

I pallkragar kan du odla nästan vad som helst! Både jord och lådor hjälper vi till med. Bild från Ättekullaskolan.

Ett samarbete

Mera liv på skolgården är ett samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen, fastighetsförvaltningen, kulturförvaltningen, skol- och fritidsförvaltningen samt miljöförvaltningen.