Program: Lust att odla för årskurs 2

Lust att odla är ett program för årskurs 2. Vi funderar över betydelsen av växter och odlar.

Varför behöver vi växter? Hur blir det nya växter? Var kommer vår mat ifrån? I vårt program för årskurs 2 ”Lust att odla” planterar eleverna frön och låter det växa. Eleverna kan sen följa hur det växer i klassrummet. Finns det odlingsmöjligheter ute kan man med fördel sedan plantera ut sina växter och fortsätta följa dem. Variationen och skönheten i naturen lockar barnen till en känsla för naturens betydelse samtidigt som just upplevelsen av naturen är en utgångspunkt för lärande om hållbar utveckling.

Odlalektion

Vi gör ett besök i klassen där vi inspirerar eleverna till att arbeta med odling. Vi pratar om varför vi behöver växter och hur växter blir till. Eleverna får också vara med och plantera olika fröer under besöket, fröer som sedan kan gro och växa i klassrummet eller så småningom utomhus. Besöket tar 75 minuter. Kombinera gärna vårt besök med något av våra andra förslag på aktiviteter.

Besöket är gratis.

Intresseanmälan

Här anmäler du din klass till programmet Lust att odla.

Plantera på skolgården

Skolor som vill förbättra utemiljön och fortsätta odla utomhus kan delta i Skolgårdsprojektet, ett samarbete mellan Miljöverkstaden och stadsmiljöavdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen, fastighetsförvaltningen och Fredriksdal museer och trädgårdar. Projektets syfte är att få igång en pedagogisk grön verksamhet i skolans utemiljö. För att underlätta uppstartandet erbjuder vi också en lärarfortbildningsdag fredagen den 13 april på Fredriksdal.

För mer information hör av er till Miljöverkstaden.

Besök Fredriksdal

Gör ett besök på Fredriksdal museer och trädgårdar. Här driver man ett litet lantbruk så som det var ”förr i tiden” och här bevaras djur som förut var vanliga på svenska gårdar, men som idag är på väg att försvinna.

Du kan läsa mer på Fredriksdals webbplats.

Besök en bondgård

Med hjälp av LRF Skolkontakt kan ni få hjälp att hitta en bondgård i närheten att besöka.

Du hittar information om det på LRF:s webbplats.

Vill ni veta mer om växter?

Ni har dessutom möjlighet att komma till Miljöverkstadens naturskola vid Sundspärlan och arbeta vidare med till exempel temat ”Växtbruk”.

Kan jag avboka?

Vid förhinder avboka senast dagen innan, annars får ni ett vänligt brev från oss innehållandes en faktura på 800 kr. Så här avbokar du: mejla miljoverkstaden@helsingborg.se eller ring 042-10 70 81

Programansvarig

Annika Jonasson