Program: Helt säkert för årskurs 1 / Barntrafikskolan åk 1

Helt säkert är ett el- och trafiksäkerhetsprogram för årskurs 1. Vi lär oss om elsäkerhet och trafiksäkerhet.

Intresseanmälan

Här anmäler du din klass till programmet Helt säkert.

Elsäkerhet

Att använda elektricitet i vardagen tycker vi är självklart. Det finns emellertid många faror med el och miljökonsekvenserna är viktiga att tänka på. I detta tema får eleverna på ett spännande sätt lära sig om var elen kommer ifrån och om vårt sätt att handskas med el.

Elsäkerhetslektion

Vi kommer ut till klassen på skolan under en lektion (60 minuter) och pratar och diskuterar el med eleverna på uppdrag av Öresundskraft. De får lära sig om både nyttan och farorna. Eleverna får också broschyren om Kalle Energipolis som de sedan kan arbeta vidare med hemma och i skolan.

Besöket är gratis.

Vill ni veta mer om el och energi?

Ni har dessutom möjlighet att komma till Miljöverkstadens naturskola vid Sundspärlan och arbeta vidare med temat ”Energi”.

Läs mer om naturskolan, våra tema och hur du bokar.

Trafiksäkerhet

Att vistas i trafiken är en del av våra barns vardag. Det är därför extra viktigt att barnen får lära sig hur man hanterar och hur man agerar i olika trafikmiljöer. Men man vet också att trafiksystemet i barnens närmiljöer har avgörande betydelse för barnens säkerhet och det gör det också är viktigt att barnen får vara med och undersöka och påverka sin egen trafikmiljö. Vi erbjuder därför två olika aktiviteter i vårt trafiksäkerhetsprogram.

Barntrafikskolan

Kom på ett besök på Barntrafikskolan! Barntrafikskolan på Fredriksdal har rustats upp och vi tar emot elever i åk 1 i alla skolor skolor i Helsingborg, både kommunala skolor och friskolor, som en del i vårt säkerhetstema. Tyngdpunkten ligger på hur gångtrafikanter ska agera för att vara säkra i trafiken och är tänkt som en introduktion till fortsatt arbete med trafiksäkerhet i skolan och hemma. Besöket på Barntrafikskolan tar 75 minuter. Beroende på hur er skola ligger ingår antingen stadsbuss (jojo-kort) eller hyrbuss.

Besöket är gratis.

Förskolor och skolor kan också boka Barntrafikskolan för att träna trafik på egen hand. Du bokar tid på Miljöverkstaden.

Läs mer om Barntrafikskolan här.

Se film om Barntrafikskolan

Kan jag avboka?

Vid förhinder avboka senast dagen innan, annars får ni ett vänligt brev från oss innehållandes en faktura på 800 kr. Så här avbokar du: mejla miljoverkstaden@helsingborg.se eller ring 042-10 70 81

Programansvarig

Jessica Svensson