Program: Helt säkert för årskurs 1 / Barntrafikskolan åk 1

Helt säkert är ett el- och trafiksäkerhetsprogram för årskurs 1. Vi lär oss om elsäkerhet och trafiksäkerhet.

Elsäkerhet

Att använda elektricitet i vardagen tycker vi är självklart. Det finns emellertid många faror med el och miljökonsekvenserna är viktiga att tänka på. I detta tema får eleverna på ett spännande sätt lära sig om var elen kommer ifrån och om vårt sätt att handskas med el.

Elsäkerhetslektion

Vi kommer ut till klassen på skolan under en lektion (60 minuter) och pratar och diskuterar el med eleverna. De får lära sig om både nyttan och farorna. Undervisningen innehåller praktiska moment kopplade till informationen. Miljöverkstaden genomför programmet i samarbete med Öresundskraft.

Boka in din lektion på skolan här: https://eservice.helsingborg.se/H243 

Öresundskrafts logga

Här kan du läsa mer om Öresundskrafts utbildning för barn och unga som vi på Miljöverkstaden är med och utformar i vårt samarbete för en hållbar stad.

Digital lektion för Ängelholms kommun

För Ängelholms kommun finns det ett alternativ i form av en digital lektion. Boka via denna länk: https://eservice.helsingborg.se/H370

Vill ni veta mer om el och energi?

Ni har dessutom möjlighet att komma till Miljöverkstadens naturskola vid Sundspärlan och arbeta vidare med temat ”Energi”.

Läs mer om naturskolan, våra tema och hur du bokar.

Trafiksäkerhet

Att vistas i trafiken är en del av våra barns vardag. Det är därför extra viktigt att barnen får lära sig hur man hanterar och hur man agerar i olika trafikmiljöer. Men man vet också att trafiksystemet i barnens närmiljöer har avgörande betydelse för barnens säkerhet och det gör det också är viktigt att barnen får vara med och undersöka och påverka sin egen trafikmiljö. Vi erbjuder därför två olika aktiviteter i vårt trafiksäkerhetsprogram.

Barntrafikskolan

Från och med 9 oktober 2023 och framåt är Barntrafikskolan stängd för utbyggnad. Vi uppdaterar så fort vi vet mer om när arbetet är klart!

Kom på ett besök på Barntrafikskolan! Barntrafikskolan på Fredriksdal har rustats upp och vi tar emot elever i åk 1 i alla skolor skolor i Helsingborg, både kommunala skolor och friskolor, som en del i vårt säkerhetstema. Tyngdpunkten ligger på hur gångtrafikanter ska agera för att vara säkra i trafiken och är tänkt som en introduktion till fortsatt arbete med trafiksäkerhet i skolan och hemma. Besöket på Barntrafikskolan tar 75 minuter.

Besöket är gratis. Boka din tid här: https://eservice.helsingborg.se/H248

Förskolor och skolor kan också boka Barntrafikskolan för att träna trafik på egen hand. Du bokar tid på Miljöverkstaden.

Läs mer om Barntrafikskolan här.

Kan jag avboka?

Vid förhinder avboka senast dagen innan, annars får ni ett vänligt brev från oss innehållandes en faktura på 800 kr. Så här avbokar du: mejla miljoverkstaden@helsingborg.se eller ring 042-10 70 81

Programansvarig

Jessica Svensson, miljopedagog, jessica.svensson3@helsingborg.se

Intresseanmälan

Här anmäler du intresse för Miljöverkstadens program så vi kan nå dig under läsåret.