Program: Sopor i retur för årskurs 3

Sopor i retur är ett avfallsprogram för årskurs 3. Det handlar om vad som händer med vårt avfall.

Vårt avfall måste ingå i kretsloppet på ett förståndigt sätt. I programmet ”Sopor i retur” får eleverna veta hur vi kan minska materialanvändningen genom att återanvända och återvinna våra sopor. De får lära sig om var olika material kommer från, hur dessa kan passa in i kretsloppet samt hur man ska sortera avfallet i skolan och hemma för att detta ska fungera. Eleverna uppmuntras att minska mängden sopor genom kloka val, och vi presenterar Avfallstrappan med de olika stegen för en bättre miljö. Att minimera sopor genom att tänka till kring konsumtion och vanor.

För dig som lärare

Intresseanmälan

Här anmäler du din klass till programmet Sopor i retur.

Besök på NSR:s återvinningsanläggning

Ni bokar in klassen för ett besök på NSR Återvinningsanläggning. Där får ni vara med om en mycket intressant upplevelse och får svar på frågan: ”Vad händer egentligen med vårt avfall som vi sorterar och lämnar till återvinning?”

I detta besök ingår bussresa och guide från Miljöverkstaden utan kostnad. Boka tid genom att boka tid på vår bokningssida: https://eservice.helsingborg.se/H249.

Soplektion

Under besöket på cirka 75 minuter berättar vi om återvinning, återanvändning, avfallsminimering och var olika material kommer ifrån. Undervisningen innehåller praktiska moment kopplat till informationen.

Vid vårt besök får ni arbetsmaterial med tips och idéer för fortsatt arbete i klassrummet.

Besöket är gratis. Boka tid på Miljöverkstaden. Boka tid genom att boka tid på vår bokningssida https://eservice.helsingborg.se/H250.

Återbruksutställning

Den 5 februari inviger vi årets utställning om återbruk och avfallsminimering. Här kommer snart mer information om denna utställning!

Vill ni veta mer om sopor?

Ni har dessutom möjlighet att komma till Miljöverkstadens naturskola vid Sundspärlan och arbeta vidare med temat ”Återbruk”.

Kan jag avboka?

Vid förhinder avboka senast dagen innan, annars får ni ett vänligt brev från oss innehållandes en faktura på 800 kr. Så här avbokar du: mejla miljoverkstaden@helsingborg.se eller ring 042-10 70 81

Programansvarig

Jessica Svensson