Program: Klimatsmart för årskurs 7

Klimatsmart är ett program kring kommunikationer för årskurs 7. Vi lär oss om luften och hur olika transporter påverkar den.

Vår luftmiljö

Det vi släpper ut i vår luft påverkar oss lokalt men har också en global påverkan! I programmet Klimatsmart blir eleverna medvetna om luftsituationen i Helsingborg och i omvärlden, samt hur våra transporter påverkar den. De ska få möjlighet att fundera kreativt kring hur de transporterar sig själva och fördelarna med cykeln som transportmedel, samt delge sina funderingar och lösningar kring hur man transporterar sig på ett miljövänligt sätt.

Besök på skolan

Miljöverkstaden kommer ut till er på skolan och håller en lektion om vår luftmiljö. Hur påverkar vi den idag? Vad är det som sker i framtiden? Vad kan jag som enskild människa bidra med för en bättre luft? Detta är en del av de konkreta frågor som vi berör. Vi ger även en bakgrund till begrepp som global uppvärmning, växthuseffekt, ozonlager med mera.

Intresseanmälan

Här anmäler du din klass till programmet Klimatsmart.

Uppgift Transportkoll

En övning där eleverna blir medvetna om och får möjlighet att ta ställning till hur han/hon tar sig fram ur ett miljöperspektiv. De får en översikt över hur de transporterar sig till och från skola, träning, fritidsaktiviteter med mera och hur mycket det ”kostar” i koldioxidutsläpp.

Kan jag avboka?

Vid förhinder avboka senast dagen innan, annars får ni ett vänligt brev från oss innehållandes en faktura på 800 kr. Så här avbokar du: mejla miljoverkstaden@helsingborg.se eller ring 042-10 70 81

Programansvarig

Bengt Jürs