Program: Klimatsmart för årskurs 7

Nytt program kommer under vårterminen 2020 där det är tänkt att man med kopplingar till LGR 11 och FN:s Globala Mål för Hållbar Utveckling, lär sig om hur du kan bli Klimatsmart!

Bild på barn som demonstrerar.

Programmet är under utveckling och under vårterminen kommer möjligheten för dig att jobba mer med Klimatsmart för årskurs 7. Vi uppdaterar efterhand. Målet med programmet är att:

  • Få insikt i vad som skapar klimatförändringarna
  • Få inspiration till vad man kan bidra med själv
  • Få en fördjupad inblick i det 13:e globala målet (bekämpa klimatförändringarna).

Välkommen åter!

Programansvarig

Richard Wood