Program: Klimatsmart för årskurs 7

Klimatförändringarna är ett verkligt hot mot vår civilisation. I programmet Klimatsmart för årskurs 7 leder du som lärare undervisningen utifrån materialet som finns att ladda ned här till höger. Klimatsmart innehåller alltså inte lektioner med Miljöverkstadens pedagoger. Programmet är tänkt att bidra till elevernas insikt om att deras dagliga liv påverkar miljön.

Bild på barn som demonstrerar.

Fortsätter vi släppa ut lika stora mängder av växthusgaser som i dag riskerar medeltemperaturen att öka med två grader. Detta skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer. En liten förändring av våra vanor kan få en stor påverkan på klimatförändringarna.

Med kopplingar till läroplanen och FN:s globala mål för hållbar utveckling är målet med programmet Klimatsmart att eleverna ska få:

  • insikt i vad som skapar klimatförändringarna
  • inspiration till vad man kan bidra med själv
  • en fördjupad inblick i globala målet nr 13 – bekämpa klimatförändringarna.

Mål LGR 11

Richard Wood

Programansvarig