Program: Barnens skog för årskurs 4

Barnens skog är ett program för årskurs 4. Vi planterar träd och lär oss hur allt liv i skogen hänger samman. Träden bidrar till ett bättre klimat, och tillsammans kan vi förbättra för djur och natur både lokalt och globalt.

I programmet Barnens skog får eleverna lära sig hur skogens ekosystem fungerar och vilken glädje vi har av skogen; den är en viktig livsmiljö för många arter, den renar vår luft och den förser oss med trä och papper. Dessutom inbjuder den till både lek och avkoppling – en plats att må bra på.

Skogslektion

Under höst- eller vårtermin erbjuder vi en lektion med klassen i skolans närmiljö. Ni väljer en skogslik plats där vi träffas. Eleverna får göra övningar som handlar om skogens ekologi och vilken glädje vi har av skogen. Pedagogiskt material och lektionsupplägg finns tillgängligt för er som vill arbeta utomhuspedagogiskt med skogen. Max 25 elever/pass.

Lektionen är gratis. Boka din klass här: https://eservice.helsingborg.se/H325

Trädplanteringsdagar

Varje år bjuder vi in alla klasser som deltar i programmet till en aktivitetsdag i Sofieroskogen. Där får varje barn plantera ett träd. Klasserna går även en runda på området för att uppleva och lära sig mer om skogen vid olika stationer och möta aktörer som är verksamma i skog och mark. Datum för 2024 är 2-3 maj.

Deltagandet är gratis. Vi ordnar (vid behov) busstransport till och från Pålsjö skog åt er.

Inventering av skog

Tillsammans med stadens naturvårdare erbjuds vissa skolor att vara delaktiga i processer kring grönområden nära skolan. Det kan handla om att inventera livet i skogen och hur man kan utveckla mångfalden. Vilken skola och vilken klass beror på när det är dags för åtgärder kring grönområden. Än så länge har detta arbete varit fruktbart i Jordbodalen, Bårslöv och Adolfsberg tillsammans med klasser. Vi kontaktar er när det är dags att vara med i den hållbara stadsutvecklingen på detta spännande sätt! Under tiden som arbetet fortskrider utvecklas en digital karta, där barnens egna tankar kring skogen kommer fram. Till kartan som visar barnens skogar i Helsingborg

Drömskogen

Vid Pålsjö skog ligger Drömskogen som är skapad tillsammans med elever. Under läsåret erbjuder vi skogslektioner på denna plats, under våra Drömskogsveckor! Hit går bussar och cykelstråk, och naturen är väldigt inbjudande. Tystnaden i skogen avbryts bara av fågelkvitter, prasslande löv och barnens glada skratt. Mer information kring aktiviteter i Drömskogen kommer på bloggen eller via mail till berörda årskurser. Givetvis är alla välkomna att utforska denna vackra skog, ett fint utflyktsmål.

Läs mer om Drömskogen i Pålsjö skog.

Fler tips

Vill du arbeta mer med träd och skog så finns vår Naturskola, där vi fördjupar kunskapen.  Intresseanmälan finns här. Skriv gärna önskemål på tema.

Kontakta oss för fortbildning kring utomhuspedagogik och stadens Naturpunkter, då vi kan vara ett stöd i utvecklingen i era arbetslag.

Kan jag avboka?

Vid förhinder att delta i skogslektionerna, avboka senast dagen innan. Så här avbokar du: mejla miljoverkstaden@helsingborg.se eller ring 042-10 70 81

Programansvarig

Caroline Sjunner, caroline.sjunner@helsingborg.se.

Intresseanmälan

Här anmäler du intresse för Miljöverkstadens program så vi kan nå dig under läsåret.