Program: Avfall och energi för årskurs 8 och 9

Miljöverkstaden inbjuder årskurs 8 och 9 i Helsingborg, Ängelholm, Bjuv, Åstorp, Höganäs och Båstad till Avfall och energi-programmet. Vi besöker återvinningsanläggningen på NSR samt genomför en rundtur på det stora området där vi bland annat besöker biogasanläggningen och kraftvärmeverket.

I dagsläget får vi inte besöka Filbornaområdet på grund av Coronapandemin. Istället har vi gjort en digital version som motsvarar ett verkligt besök på Filbornaområdet.

Digital lektion

I den digitala lektionen om Avfall och Energi har vi fem korta filmer som beskriver de fem stegen på Avfallstrappan. Vi har även en film som beskriver Filbornaverket. Eleverna får i uppdrag Helsingborg fundera på olika energiomvandlingar. Samtidigt får eleverna ta reda på hur el och värme tillverkas i Helsingborg samt ta ställning till hur miljövänliga och hållbara dessa processer är. Eleverna får genom tre olika Escape Rooms lösa frågeställningar om avfall och energi utifrån NSR:s och Öresundskrafts hemsidor. Som avslutning har vi skapat en presentation om minimering, återvinning och energiproduktion där eleverna får ta ställning och argumentera för sina åsikter om sopsortering och hållbar konsumtion. Välkommen att boka din digitala lektion!

Här kan du boka en digital lektion.

Avfallstrappan handlar om hur vi hanterar vårt avfall på bästa sätt. Vi ska klättra högst upp och minimerar våra sopor. Här visar sophjälten upp sig, till alla barns glädje. Bli en sophjälte du också – ta hand om miljön!

Programansvarig

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Richard Wood på Miljöverkstaden.