Program: Res klokt för årskurs 6

Våra resor har blivit så omfattande att vi måste hitta energiklokare lösningar på hur vi förflyttar oss. I programmet Res klokt får eleverna lära sig hur kollektivtrafiken fungerar i Helsingborg och resten av Skåne.

Eleverna får möjlighet att se hur det kollektiva resandet leder till miljövinster och hur de själva kan göra kloka val så att utvecklingen blir hållbar. Eleverna ska också få en ökad förståelse för energi, var vi får den ifrån samt insikt i en miljövänlig och säker energianvändning.

Elevarbete Res klokt

Intresseanmälan

Här anmäler du din klass till programmet Res klokt.

Kulturjakten

I samband med ”Europeiska Trafikantveckan” deltar eleverna i en kulturjakt med buss. Eleverna får under en dag åka runt i Helsingborg och lösa olika uppgifter vid kulturplatser och parker. Smågrupper i klassen planerar i förväg sina resor. Ni får ange vilken dag som passar bäst under tiden 16-20 oktober 2017.

Kulturjakten är gratis. Du anmäler dig till Res klokt-programmet till Miljöverkstaden.

Skåneresan

Eleverna lär sig åka kollektivt genom att använda appar och linjekartor. Grupper på 5-6 elever planerar en dagsresa i Skåne under våren 2017. Eleverna redovisar sina intryck från resan.

Skåneresan är gratis. Du anmäler dig till Res klokt-programmet till Miljöverkstaden.

Vill ni veta mer om energi?

Naturskolan

Ni har dessutom möjlighet att komma till Miljöverkstadens naturskola vid Sundspärlan och arbeta vidare med vårt energitema.

Läs mer om naturskolan, våra tema och hur du bokar.

Energiverkstaden

I Energiverkstaden i Jordbodalen i Helsingborg tar Miljöverkstaden emot eleverna under cirka tre timmar på uppdrag av Öresundskraft. Undervisningen handlar om begreppet energi och vi lär ut om energiproduktion, distribution och användning av energi i hemmet.

I samband med att du bokar Energiverkstaden kan du också anmäla din klass (i årskurs 6) till tävlingen Solracet. Där lär sig eleverna mer om energi och hållbarhet samtidigt som de bygger små solcellsbilar, som de sedan tävlar med mot andra klasser.

Läs mer om Energiverkstaden och hur du bokar ett besök och om tävlingen Solracet.

Programansvarig

Bengt Jürs