Program: Res klokt för årskurs 6

Våra resor har blivit så omfattande att vi måste hitta energiklokare lösningar på hur vi förflyttar oss. I programmet Res klokt får eleverna lära sig hur kollektivtrafiken fungerar i Helsingborg och resten av Skåne.

Eleverna får möjlighet att se hur det kollektiva resandet leder till miljövinster och hur de själva kan göra kloka val så att utvecklingen blir hållbar. Eleverna ska också få en ökad förståelse för energi, var vi får den ifrån samt insikt i en miljövänlig och säker energianvändning.

Elevarbete Res klokt

Intresseanmälan

Här anmäler du din klass till programmet Res klokt.

Kulturjakten

I samband med ”Europeiska Trafikantveckan” deltar eleverna i en kulturjakt med buss. Eleverna får under en dag åka runt i Helsingborg och lösa olika uppgifter vid kulturplatser och parker. Smågrupper i klassen planerar i förväg sina resor. Ni får ange vilken dag som passar bäst under tiden 16-20 oktober 2017.

Kulturjakten är gratis. Du anmäler dig till Res klokt-programmet till Miljöverkstaden.

Skåneresan

Eleverna lär sig åka kollektivt genom att använda appar och linjekartor. Grupper på 5-6 elever planerar en dagsresa i Skåne under våren 2017. Eleverna redovisar sina intryck från resan.

Skåneresan är gratis. Du anmäler dig till Res klokt-programmet till Miljöverkstaden.

Vill ni veta mer om energi?

Naturskolan

Ni har dessutom möjlighet att komma till Miljöverkstadens naturskola vid Sundspärlan och arbeta vidare med vårt energitema.

Energiverkstaden

Elever på Energiverkstaden

Besök Energiverkstaden

I Energiverkstaden i Jordbodalen i Helsingborg tar Miljöverkstaden emot eleverna under cirka tre timmar på uppdrag av Öresundskraft. Undervisningen handlar om begreppet energi och vi lär ut om energiproduktion, distribution och användning av energi i hemmet.

Vi behandlar miljöpåverkan av olika energislag. Vi tar även upp värdet av energibesparing liksom farorna med el och vikten av elsäkerhet.

Undervisningen innehåller både teoripass och praktiska experiment. Eleverna får testa energicyklar, solceller, solfångare, vindkraftverk, värmepump och olika typer av lampor med mera. En unik möjlighet att se hur dessa fungerar i verkligheten.

Tider för bokning

Energiverkstaden kan bokas måndag förmiddag, tisdag förmiddag och eftermiddag, torsdag förmiddag och eftermiddag samt fredag förmiddag.

Transport

De skolor som inte kan gå eller cykla till Energiverkstaden lånar jojo-kort. Går det inte att använda kommunala transportmedel kan man be om busshämtning.
För Ängelholm, Höganäs, Åstorp och Båstad tillkommer då en kostnad på 500:-.
Dessa kommuners bidrag till resekostnader är begränsade. Först till kvarn gäller.

Uppgifter vid bokning

Vid bokning ange kommun, skola, kontaktperson, e-postadress, mobilnummer, klassens namn, antal elever och lärare. Vid busshämtning är det viktigt att detta stämmer eftersom vi försöker skicka en liten buss om totalantalet är max 22 passagerare. Vi tar emot max 25 elever per besök.

Observera att all bokning ska göras digitalt på https://miljoverkstaden.helsingborg.se/boka/. Besöket är kostnadsfritt för årskurs 6 i alla fem kommunerna.

Kan jag avboka?

Vid förhinder avboka senast dagen innan, annars får ni ett vänligt brev från oss innehållandes en faktura på 800 kr. Så här avbokar du: mejla miljoverkstaden@helsingborg.se eller ring 042-10 70 81

Ansvarig för Energiverkstaden

Peter Book

Programansvarig

Bengt Jürs