Program: Res klokt och Energiverkstaden för årskurs 6

Våra resor har blivit så omfattande att vi måste hitta energismartare lösningar på hur vi förflyttar oss. I programmet Res klokt får eleverna lära sig hur kollektivtrafiken fungerar i Helsingborg och resten av Skåne. Vi tittar också närmare på hållbara energilösningar på Energiverkstaden.

Eleverna får möjlighet att se hur det kollektiva resandet leder till miljövinster och hur de själva kan göra kloka val så att utvecklingen blir hållbar. Eleverna ska också få en ökad förståelse för energi, var vi får den ifrån samt insikt i en miljövänlig och säker energianvändning.

Elevarbete Res klokt

Boka Res klokt

Här anmäler du din klass till programmet Res klokt.

Kulturjakten

I samband med ”Europeiska Trafikantveckan” deltar eleverna i en kulturjakt med buss. Eleverna får under en dag åka runt i Helsingborg och lösa olika uppgifter vid kulturplatser och parker. Smågrupper i klassen planerar i förväg sina resor. Kulturjakten genomförs under en vecka i oktober.

Kulturjakten är gratis. Maila Bengt Jürs för mer information och anmälan.

Skåneresan

Eleverna lär sig åka kollektivt genom att använda appar och linjekartor. Grupper på 5-6 elever planerar en dagsresa i Skåne under våren. Eleverna redovisar sina intryck från resan. Man anmäler sig till Region Skåne https://skaneracet.se/. Skåneracet är gratis.

Vill ni veta mer om hållbar energi?

Energiverkstaden

I Energiverkstaden i Jordbodalen i Helsingborg tar Miljöverkstaden emot eleverna under cirka tre timmar på uppdrag av Öresundskraft. Undervisningen handlar om begreppet energi och vi lär ut om energiproduktion, distribution och användning av energi i hemmet.

Läs mer om Energiverkstaden och hur du bokar ett besök

Naturskolan

Ni har dessutom möjlighet att komma till Miljöverkstadens naturskola vid Sundspärlan och arbeta vidare med vårt energitema.

Läs mer om naturskolan, våra tema och hur du bokar.

Programansvarig

Bengt Jürs

Intresseanmälan

Här anmäler du intresse för Miljöverkstadens program så vi kan nå dig under läsåret.