Energiverkstaden

I Jordbodalen i Helsingborg tar Miljöverkstaden emot eleverna under cirka tre timmar på uppdrag av Öresundskraft. Undervisningen handlar om begreppet energi och vi lär ut om energiproduktion, distribution och användning av energi i hemmet.

Vi behandlar miljöpåverkan av olika energislag. Vi tar även upp värdet av energibesparing liksom farorna med el och vikten av elsäkerhet.

Undervisningen innehåller både teoripass och praktiska experiment. Eleverna får testa energicyklar, solceller, solfångare, vindkraftverk, värmepump och olika typer av lampor med mera. En unik möjlighet att se hur dessa fungerar i verkligheten.

Elever på Energiverkstaden

Tider för bokning

Man kan boka in sin klass på förmiddagar måndagar-fredagar.

Transport

De skolor som inte kan gå eller cykla till Energiverkstaden får bussbiljett till stadsbussarna. Går det inte att använda kommunala transportmedel kan man be om busshämtning.
För Ängelholm, Höganäs, Bjuv, Åstorp och Båstad tillkommer då en kostnad på 500:-

Uppgifter vid bokning

Vid bokning ange kommun, skola, kontaktperson, e-postadress, mobilnummer, klassens namn, antal elever och lärare. Vid busshämtning är det viktigt att detta stämmer eftersom vi försöker skicka en liten buss om totalantalet är max 22 passagerare. Vi tar emot max 25 elever per besök.

Observera att all bokning ska göras digitalt på https://eservice.helsingborg.se/H253 Besöket är kostnadsfritt för årskurs 6 i alla fem kommunerna, frånsett 500:- i transportkostnad för grannkommunerna. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att ta kontakt med Richard Wood på Miljöverkstaden.

Kan jag avboka?

Vid förhinder avboka senast dagen innan, annars får ni ett vänligt brev från oss innehållandes en faktura på 800 kr. Så här avbokar du: mejla miljoverkstaden@helsingborg.se eller ring 042-10 70 81.

Energiverkstaden, en av Miljöverkstadens lokaler i Jordbodalen.Energiverkstadens lokaler

Energiverkstadens lokaler hittar du i i Jordbodalen, i närheten av Jordbodalens utegym och parkeringen vid Jordbogatan.

Ansvarig för Energiverkstaden

Richard Wood