Energiverkstaden

I Jordbodalen i Helsingborg tar Miljöverkstaden emot eleverna på uppdrag av Öresundskraft.

Energiverkstaden är belägen i Jordbodalen i Helsingborg. Här tar Miljöverkstaden, på uppdrag av Öresundskraft, emot elever från årskurs sex för att under en förmiddag arbeta med olika energiundersökningar och diskussioner. Undervisningen sker i enlighet med kursplanerna i LGR 11 och bygger på praktiska moment som ska ge eleverna ökad förståelse för begreppen energi, energiproduktion och energiomvandlingar.

Lektion utomhus

Eleverna får testa på att omvandla energi till elektricitet genom olika praktiska undersökningar som energicyklar, solceller, vind- och vattenkraftverk. Eleverna får också möta olika kraftverk, diskutera vilka energiomvandlingar som sker i dessa samt ta ställning till hur hållbara kraftverken är ur miljösynpunkt. Värdet av energibesparing tas upp liksom farorna med el och vikten av elsäkerhet. Lektionen sker utomhus så tänk på rätt kläder. Vi erbjuder buss för de klasser som ej kan gå/cykla till Jordbodalen.

Här bokar du utomhuslektionen

Elever tillverkar vattenhjul

Digital lektion

För er som inte har möjlighet att ta er hit har vi skapat en digital version med motsvarande innehåll som ett verkligt besök på Energiverkstaden. Vår digitala version består av två delar. I vår del om elsäkerhet har vi fyra korta filmer om elektricitet. Det finns även undersökningar som eleverna kan göra hemma samtidigt som de genomför vår tävling I vår del om energiundersökningar får eleverna via olika uppdrag fundera på olika energiomvandlingar. Samtidigt får eleverna ta reda på hur el och värme tillverkas i Helsingborg samt ta ställning till hur miljövänliga och hållbara dessa processer är. Som praktisk del finns det instruktioner för hur man bygger en enkel vindsnurra. Välkommen med din bokning!

Här kan du boka din digitala lektion.

Vi uppdaterar hemsidan efterhand som restriktionerna ändras!

Att bygga en solbil är ett roligt sätt att arbeta med hållbara energikällor och kombinera ämnen i läroplanen. Kontakta oss för konkreta tips på hur du kan arbeta med tema Energi på skolan!

Energiverkstaden, en av Miljöverkstadens lokaler i Jordbodalen.Energiverkstadens lokaler

Energiverkstadens lokaler hittar du i i Jordbodalen, i närheten av Jordbodalens utegym och parkeringen vid Jordbogatan.

Ansvarig för Energiverkstaden

Richard Wood