Energiverkstaden

I Jordbodalen i Helsingborg tar Miljöverkstaden emot eleverna på uppdrag av Öresundskraft.

Energiverkstaden är belägen i Jordbodalen i Helsingborg. Här tar Miljöverkstaden, på uppdrag av Öresundskraft, emot elever från årskurs sex för att under en förmiddag arbeta med olika energiundersökningar och diskussioner. Undervisningen sker i enlighet med kursplanerna och bygger på praktiska moment som ska ge eleverna ökad förståelse för begreppen energi, energiproduktion och energiomvandlingar.

Lektion på Energiverkstaden

Eleverna får testa på att omvandla energi till elektricitet genom olika praktiska undersökningar som energicyklar, solceller, vind- och vattenkraftverk. Eleverna får också möta olika kraftverk, diskutera vilka energiomvandlingar som sker i dessa samt ta ställning till hur hållbara kraftverken är ur miljösynpunkt. Värdet av energibesparing tas upp liksom farorna med el och vikten av elsäkerhet. Lektionen sker både utomhus och inomhus så tänk på rätt kläder. Vi erbjuder buss för de klasser som ej kan gå/cykla till Jordbodalen.

Här bokar du lektionen

Elever tillverkar vattenhjul

Ett eget vattenhjul kan du själv bygga! Vi har fler tips på hur du kan fortsätta utforska temat kring hållbara energikällor.

Att bygga en solbil är ett roligt sätt att arbeta med hållbara energikällor och kombinera ämnen i läroplanen. Kontakta oss för konkreta tips på hur du kan arbeta med tema Energi på skolan!

Energiverkstaden, en av Miljöverkstadens lokaler i Jordbodalen.Energiverkstadens lokaler

Energiverkstadens lokaler hittar du i i Jordbodalen, i närheten av Jordbodalens utegym och parkeringen vid Jordbogatan.

Ansvarig för Energiverkstaden

Richard Wood