Energiverkstaden och Res klokt

I Jordbodalen i Helsingborg tar Miljöverkstaden emot eleverna på uppdrag av Öresundskraft. Vi jobbar också med hållbara resor på olika sätt, t ex genom att främja cykling och kollektivtrafik. Anmäl ert intresse till Res Klokt för att ta del av vårt utbud.

Energiverkstaden är belägen i Jordbodalen i Helsingborg. Här tar Miljöverkstaden, på uppdrag av Öresundskraft och med stöd av energi- och klimatrådgivningen i kommunen, emot elever från årskurs sex för att under en förmiddag arbeta med olika energiundersökningar och diskussioner. Undervisningen sker i enlighet med kursplanerna och bygger på praktiska moment som ska ge eleverna ökad förståelse för begreppen energi, energiproduktion och energiomvandlingar.

Lektion på Energiverkstaden

Eleverna får testa på att omvandla energi till elektricitet genom olika praktiska undersökningar som energicyklar, solceller, vind- och vattenkraftverk. Eleverna får också möta olika kraftverk, diskutera vilka energiomvandlingar som sker i dessa samt ta ställning till hur hållbara kraftverken är ur miljösynpunkt. Värdet av energibesparing tas upp liksom farorna med el och vikten av elsäkerhet. Lektionen sker både utomhus och inomhus så tänk på rätt kläder. Vi erbjuder buss för de klasser som ej kan gå/cykla till Jordbodalen.

Boka lektion på Energiverkstaden

Elever tillverkar vattenhjul
Ett eget vattenhjul kan du själv bygga! Vi har fler tips på hur du kan fortsätta utforska temat kring hållbara energikällor.

Res klokt

Energiverkstaden är en del av programmet Res Klokt. Genom att anta utmaningen att få ner utsläppen, cykla mera och resa mer tillsammans – sparar vi både energi och miljö. Läs mer om vad du kan göra inom ramen för Res Klokt här.

Att bygga en solbil är ett roligt sätt att arbeta med hållbara energikällor och kombinera ämnen i läroplanen. Kontakta oss för konkreta tips på hur du kan arbeta med tema Energi på skolan!

Energiverkstadens lokaler
Energiverkstaden, en av Miljöverkstadens lokaler i Jordbodalen.
Energiverkstaden, en av Miljöverkstadens lokaler i Jordbodalen.

Energiverkstadens lokaler hittar du i i Jordbodalen, i närheten av Jordbodalens utegym och parkeringen vid Jordbogatan.

Ansvarig för Energiverkstaden

Richard Wood, miljöpedagog, richard.wood@helsingborg.se.

Öresundskrafts logotyp