Skolans uterum

Är du rektor eller pedagog som vill utveckla er skolas utemiljö? Skolans uterum är en kunskapssatsning som du kan anmäla er till för att komma igång med er skolgårdsutveckling. Genom att fördjupa era kunskaper och utmana era tankar om skolgården uppstår nya idéer som ni kan utveckla och genomföra.

En variationsrik grön skolgård med möjlighet till spänning och utmaning lockar till mer rörelse och skapar fantasifulla och kreativa lekar som ger positiva effekter på elevers hälsa och välmående.

En skolgård för alla rymmer aktivitet och lärande men också lugn. Här finns platserna där vi kan använda hela kroppen eller ställena där vi kan hämta ny kraft genom att hitta lugnet.

Skolgården är platsen där teori kan möta praktik. När upplevelse varvas med reflektion ges förutsättningar för ämnesövergripande lärande.

I den täta staden behöver vi skapa plats för biologisk mångfald. Inte bara för att det skapar bättre livskvalitet för oss som bor i staden utan också för att det ger mer välmående ekosystem som bidrar med livsviktiga ekosystemstjänster.

Så här går det till

Skolans uterum är en kunskapssatsning som du kan anmäla er till för att komma igång med er skolgårdsutveckling. Genom att fördjupa era kunskaper och utmana era tankar om skolgården uppstår nya idéer som ni kan utveckla och genomföra.

De två skolor som utses får initialt delta i en fortbildningsdag som följs upp av utbyte och samarbete mellan de deltagande skolorna. För att kunna påbörja det fysiska förändringsarbetet får deltagarna dela på en summa av totalt 60 000 kr.

Målet är att skolan ges förutsättningar under uppstartsåret för att formulera sin långsiktiga plan för utvecklingsarbetet på skolgården samt genomfört sin första fysiska förändring.

Datum att ha koll på

  • Anmälan senast 29 oktober 2021
  • Besked under vecka 48 2021
  • Fortbildningsdag Habiteum 9 mars 2022

Ett samarbete

Skolans uterum är ett samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen, skol- och fritidsförvaltningen, fastighetsförvaltningen, kulturförvaltningen och miljöförvaltningen. Vi hoppas att ni vill vara med och utveckla Skolans uterum tillsammans med oss!

Frågor?

Tveka inte att höra av dig till Emma Sjöberg emma.sjoberg@helsingborg.se, om det är något du undrar över.