Anmäl er till Skolans Uterum – för en grönare utemiljö!

Vill ni ha..

  • 30 000 kr till att utveckla er skolgård?
  • kompetensutveckling (fortbildningsdag 9 mars) omkring skolgårdens utformning och pedagogiska möjligheter?
  • hjälp med att utforma en plan för ert långsiktiga skolgårdsarbete?
  • kontakt med resurser inom staden som kan hjälpa till i utvecklingsarbetet?

Gå då in och läs mer och anmäl er skola till Skolans uterum senast 16 december https://miljoverkstaden.helsingborg.se/program/annan-undervisning/skolgardsprojekt/skolans-uterum/. Skolans uterum är en kunskapssatsning som genomförs i samarbete mellan fastighetsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen, kulturförvaltningen, miljöförvaltningen och skol- och fritids-förvaltningen.

Några röster efter förra årets utbildningsdag för Skolans uterum:

Jättebra att alla representanter var på plats så man kunde knyta kontakt direkt och ställa frågor!”

”Fick hjälp vidare direkt med saker vi funderat på innan”

”Bra blandning på info/utomhuspedagogik etc. Roligt att träffa människor som är intresserade av samma saker som vi.”

Odlingslådor (foto: Planteringar utan gränser)

Vill ni ha….

  • hjälp med att komma igång med odling på förskolegården eller skolgården?
  • utbildning om odling och biologisk mångfald (utbildningsdag 21 april)?
  • hjälp med att koppla odling till styrdokument och de globala målen?

Gå då in och läs mer och anmäl er förskola eller skola till Mera liv på skolgården senast 16 december https://miljoverkstaden.helsingborg.se/program/annan-undervisning/skolgardsprojekt/mera-liv-pa-skolgarden/  Mera liv på skolgården är också ett samarbete mellan fastighetsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen, kulturförvaltningen, miljöförvaltningen och skol- och fritidsförvaltningen.

Frågor eller funderingar? Kontakta Annika Jonasson annika.jonasson@helsingborg.se eller Emma Sjöberg emma.sjoberg@helsingborg.se

Avbryt

Lämna en kommentar