Skolans uterum – så här kan det bli

Med en stor dos fantasi och lite målarfärg går det att göra nästan vad som helst. Till och med på en skola med en helt asfalterad skolgård som saknar gräs. Se här hur Påarps skola skapade sitt uterum under 2019.

Vattenränna av metallspill

Rännan tillverkades av skolans vaktmästare som fick tag i metallspill från ett företag i närheten.

Förvandlade kabeltrummor

Med fantasi och lite målarfärg har skolan förvandlat gratis kabeltrummor till bilar, en häst och en hylla att ställa ut fynd på eller bara lägga det jag vill fortsätta leka med.

Odling  i krukor och pallkragar

När marken är hårdgjord kan man odla i krukor eller i pallkragar.

Trädstam som sitt- och klätterplats

Trädet fälldes nere i staden för att ge plats för någonting annat och nu funkar stammen som sitt- eller klätterplats på skolgården. Och tänk så många fler djur som kan bo på skolgården när de nu hittar en boplats under barken.

Enkel tunna för dagvatten

En enkel tunna för att samla upp dagvattnet så att odlingarna kan vattnas med dagvatten istället för dricksvatten. Eller varför inte hämta vatten från tunnan för att hälla i vattenrännan?

Odlingsram för gräs

Det fanns inget gräs på skolgården och inte heller någon möjlighet att enkelt plantera eftersom hela skolgården är asfalterad. Lösningen blev en träram som ska fyllas med sand och jord och sedan planteras gräs i.