Fortbildning

Vi har bred kunskap kring metoder och didaktik kring utomhuspedagogik och platsbaserat lärande. Har ditt arbetslag behov av att utveckla undervisningen utomhus eller hållbar utveckling? Kontakta oss med er förfrågan.