Sinnenas gård som plats för lärande

Utanför Miljöverkstadens lokaler hittar du Sinnenas Gård. Det är en trädgård där våra sinnen får väckas till liv och där platsen lockar till både undervisning och odling. Under våren har Sinnenas gård varit platsen för ett innovationsprojekt genom ”Den språkutvecklande trädgården”.

Välkommen in i Sinnenas gård. Färger, former, mönster och sinnliga upplevelser väntar. Hur känns svarttallens kottar när du lägger handflatan på dem? Hur doftar blommorna?

Sinnenas gård utvecklades redan under förra stadsmässan H99 och blev en populär plats under utställningen redan då. Platsen bygger på kunskaperna om hur viktiga våra sinnen är för att uppleva omvärlden och för människans utveckling. Vi lär oss lättare om flera sinnen är aktiva! Att dessutom skapa en trädgård med detta som utgångsläge gör att de rekreativa värdena förstärks. Detta var ursprungsidén när Sinnenas gård skapades. Efter H99 flyttades den från utställningsområdet upp till Miljöverkstaden. Betongfundament och fontäner fick nya platser, och en trädgård byggdes upp.

Frukt, grönsaker och växter som lockar våra insekter fyller vår fina trädgård.

Nu finns slingriga gångar, en portal av humle, perennrabatt med frodig grönska och insektshotell modell större! Ta er gärna tid att besöka platsen, men låt gärna bär och odlingslådor vara till barnen som har undervisning här. Det är inte heller tillåtet för allmänheten att grilla i Sinnenas gård. Under årens lopp har tyvärr en del av de ursprungliga detaljerna blivit dåliga och ett arbete pågår med att försöka återställa eller förbättra vissa delar i trädgården.

Välkommen ut i det gröna!

Kontakta miljoverkstaden@helsingborg.se om du vill veta mer.

Avbryt

Lämna en kommentar