Habiteum – Helsingborgs verkstad för livskvalitet

För att vi ska uppnå hållbar livskvalitet för oss som bor och verkar i Helsingborg krävs det att vi samverkar. Därför finns en inbjudande plats där vi går från ord till handling med innovativa metoder. Habiteum är mötesplatsen där det händer. Helsingborgs nya verkstad för miljö och folkhälsa finns i gamla Folkparken, vid Sundspärlan och i anslutning till natursköna Jordbodalen.

Avdelningen för miljöutbildning och beteendepåverkan på miljöförvaltningen arbetar med samverkan och medskapande i såväl utvecklandet av den flexibla platsen som med aktiviteter som hålls där. Stadens förvaltningar och bolag, allmänheten, föreningsliv och näringslivet är välkomna att samverka på Habiteum.
Lokalen där Habiteum nu utvecklas har genom åren hyst vattenverkstaden/science center DroppIn och miljöutställningen och senare miljöutbildningen Atmos i Miljöverkstadens regi.

Bild på kreativ verkstad på Habiteum.
På Habiteum samverkar vi över gränserna för att göra verklighet av goda idéer – förvaltningar, stadens bolag, föreningar, näringslivet och privatpersoner möts på Helsingborgs verkstad för livskvalitet.

På Habiteum finns möjlighet till:

  • Kompetensutveckling inom hållbarhet
  • Fortbildning/utbildning inom miljö & folkhälsa
  • Kreativa möten i inspirerande ute- och innemiljö
  • Att arrangera workshops/verkstad
  • Testa processer och idéer med utrymme för lekfullhet

Läs mer om hur ni i er verksamhet kan få stöd i hållbarhetsarbetet på habiteum.se

bild på matlagning
Samtidigt som vi lagar mat från grunden utomhus i matlag, har vi fokus på miljön och de dilemman vi möter i vardagen. Vi skapar dialog och väcker sinnena till liv! Foto: Marcus Hellman
Avbryt

Lämna en kommentar