Livskvalitetsvecka med fokus på barn och unga!

Vi på enheten för Miljö och Livsstil har denna veckan deltagit i många olika aktiviteter med fokus på Livsvalitet! Barn och ungas livsmiljöer var temat, och vi bidrog med kunskap och kompetens för att stärka delaktighet och inflytande. Läs mer om hur vi arbetar med barns rätt till en god miljö och uppväxt här!

Vecka 47 anordnades Livskvalitetsveckan i Helsingborgs stad. Ett fullspäckat program där alla förvaltningar deltar utifrån stadens styrdokument för folkhälsa och miljö.

Vi inledde veckan genom att delta i en barnhearing tillsammans med stadens barnrättsstrateger samt politiker. Pia, barnrättstrateg från vår enhet, var med ute i förskole- och skolverksamheter och lyssnade på barnens tankar om framtidstro. Dagen avslutades med tusen lyktor framför Dunkers. På fredagen var det en vuxenhearing med stadens tjänstemän, politiker samt barnrättsstrateger.

Mitt i veckan bjöds det också in till Miljöinspirationsdag där bl a Linda Aronsson från vår enhet delade med sig av våra olika sätt att involvera barns tankar och idéer kring sin närmiljö och uppväxtmiljö i arbetet med en hållbar stadsplanering.

Livskvalitetsveckan i bilder från olika evenemang
Bildcollage från vår Livskvalitetsvecka i November!

En ny CurioCity Sprint genomfördes dessutom: ”Barn och ungas vinter” var temat och med kreativa lösningar, tänka utanför boxen och testa våra förslag på ungdomar på riktigt, kan vi hitta nya sätt att låta unga ta plats i stadens rum även under den mörka årstiden!

Vi är under uppbyggnad av en ny plats för Livskvalitet i Helsingborg – DroppIn ska byggas om och fyllas med möjligheter för alla att jobba konkret och kraftfullt med de verktyg vi behöver för en god hälsa och miljö, både allmänhet och vi inom staden ska bli medskapare. Denna vecka inledde vi med en workshop, och Återbruk stod på agendan. Karolina och Paulina höll ihop eftermiddagen.

Linnea Folkesson höll dessutom föreläsning om cykling och mobility management på Skånskt cykelforum!

Förutom allt detta, har den vanliga verksamheten rullat på; med lektioner i Gubbhyttan, besök på NSR, soplektioner på skolor samt Vattenresor för de lyckliga femmorna. Vi arbetar vidare med Hållbar Utveckling på alla plan så följ oss gärna på Instagram #hbggron.

Avbryt

Lämna en kommentar