Utomhuspedagogik med inriktning mot natur- och kulturmiljöer 7,5 hp

Sedan flera år tillbaka har vi en fortbildningskurs, Utomhuspedagogik med inriktning mot natur- och kulturmiljöer, 7,5 högskolepoäng. Kursen är ett samarbete mellan Miljöverkstaden, Fredriksdal museer och trädgårdar och Linköpings universitet.

Pedagoger visar hur vi gör en bok

Tillverkning av reflektionsbok under kursstarten i augusti!

Under kursen är vi ute på olika platser och praktiserar olika arbetssätt där utemiljöer är av central betydelse. Viktiga delar i kursen är hälsa, hållbar utveckling och hur skolans ämnen kan integreras i detta.

Bild på deltagare som spelar teater.

Vi använder bl a drama som metod när vi lär oss om stadens kulturhistoria. Här upplever vi Sofiakällan och dricker brunn!

Under hösten 2017 har vi träffats i Helsingborg ungefär en helg i månaden. Miljöverkstaden och Fredriksdal erbjuder platser där vi arbetar med teman kring landskap, parker, stadens rum, mat och klimat och skog. Under våra träffar växlar vi mellan ute och inne, praktiska moment och reflektion. Avslutningsvis gör varje deltagare en skriftlig rapport som redovisas vid vår sista träff i januari.

Bild på deltagare som berättar om hasselbusken.

Rullande naturstig bygger på deltagarnas kunskaper om naturen. Vi lär av varandra!

Nästa läsår kommer kursen att ändra form och utgå från Linköpings universitet, men vi fortsätter att erbjuda våra fantastiska pedagoger och platser under några dagar även då!

Du anmäler dig till kursen på antagning.se.

Mer information finns på Linköpings universitets webbplats.