Utomhuspedagogik – platsbaserat lärande

Sedan flera år tillbaka var vi en del av kursen "Utomhuspedagogik med inriktning mot natur- och kulturmiljöer, 7,5 hp". Kursen gavs via Linköpings Universitet, men är nu nedlagd. Här finns bilder och information om kursens upplägg, nya tillfällen i andra former kommer att erbjudas i framtiden!

Miljöverkstadens pedagoger bygger fladdermusholkar.

På Miljöverkstaden händer det alltid saker! Här bygger vi fladdermusholkar för att främja biologisk mångfald.

Under kursen var vi ute på olika platser och praktiserade olika arbetssätt där utemiljöer är av central betydelse. Viktiga delar i alla våra kurser och fortbildningar är hälsa, hållbar utveckling och hur skolans ämnen kan integreras i detta.

Bild på deltagare som spelar teater.

Vi använder bl a drama som metod när vi lär oss om stadens kulturhistoria. Här upplever vi Sofiakällan och dricker brunn!

Vårt bidrag i kursen var kopplat till platsbaserad undervisning där vi arbetade med teman kring landskap, parker, stadens rum, mat och klimat och skog. Under våra träffar växlade vi mellan ute och inne, praktiska moment och reflektion. Vi använde, och använder, vår långa erfarenhet som utomhuspedagoger och naturpedagoger – för att ge upplevelser som leder till reflektion och fördjupat lärande.

Bild på deltagare som berättar om hasselbusken.

Rullande naturstig bygger på deltagarnas kunskaper om naturen. Vi lär av varandra!

Välkommen att kontakt oss med förfrågningar om fortbildning och kurser:

miljoverkstaden@helsingborg.se