Om programmen för grundskolan

Programmen för grundskolan riktar sig till elever i årskurs 1 till och med 8. Du kan anmäla klassen till olika program beroende på vilken årskurs det gäller. I årskurs 1 ger vi el- och trafiksäkerhetsprogrammet "Helt säkert" och i årskurs 4 är det dags för skogsprogrammet "Barnens skog" och så vidare.

Läs mer om alla programmen i menyn här intill.

Anmälan och tidbokning

Anmälan till alla program vill vi ha in i början av höstterminen. Du ser hur du anmäler dig i informationen om respektive program.

Bokning av tid gör du på Miljöverkstadens telefon 042–10 70 81 eller via e-post till programansvarig som står angiven på respektive aktivitets sida.

Har du frågor eller funderingar så hör gärna av dig till Miljöverkstaden.

Stöd till skolan i sitt uppdrag

Miljöverkstadens program stödjer skolan i sitt uppdrag att ”främja elevernas utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer i samhället” (Lgr 11, s. 9).

Vi har annars valt att inte citera läroplanerna så ofta. Om vi skulle göra det skulle en hel del lyftas fram men risken är att annat inte skulle komma med. Däremot vill vi gärna utveckla diskussionen med skolorna hur vi på bästa sätt arbetar utifrån läroplanen. Vi har olika förslag på sådana kopplingar.

Genom våra program får eleverna kunskap och förståelse för många av samhällets viktiga funktioner. De får reflektera över frågor som ”Vad händer med mina sopor?” och ”Varifrån kommer mitt dricksvatten?”. Studiebesök och uppdrag som genomförs utanför skolan berikar inlärningen.

Programmens syfte är att ge eleverna insikt i hur deras sätt att leva kan anpassas för att skapa en hållbar utveckling.