Reseträning med resedagböcker

Om din skola har en elev som på grund av en funktionsnedsättning behöver träna extra på att resa med allmänna kommunikationer finns stöd att få både från stadsbyggnadsförvaltningen och Miljöverkstaden.

Träna att resa med allmänna kommunikationer

Har din skola en elev som på grund av funktionsnedsättning behöver träna extra på att resa med allmänna kommunikationer för att en dag kunna göra det på egen hand? Eller som behöver träna för att resa med ledsagare?

Då har eleven möjlighet att få ett grundskolekort eller ett jojokort för att kunna träna på Skånetrafikens tåg och bussar.

Kontakta Leif Bengtsson, som är skolskjutsplanerare på stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg. Tillsammans kommer ni överens om på vilket sätt eleven bäst tränar och vilket slags kort som kan passa för aktiviteten.

Grundskolekort

För de elever som på sikt kan klara att resa med allmänna kommunikationer till och från skolan finns möjlighet att erhålla ett grundskolekort som ger rätt att träna vardagar mellan klockan 05.00 och 20.00.

I samband med att kortet skickas till skolan, beslutar Leif Bengtsson tillsammans med aktuell lärare när uppföljning skall ske. (Datum dokumenteras på stadsbyggnadsförvaltningen som kontaktar läraren inför mötet för att avsätta tid.)

Kortet ska innan det börjar användas förses med ett fotografi samt uppgifter om elevens namn med mera enligt de krav som Skånetrafiken ställer.

Även elever som kan träna att åka mellan skolan och fritids kan vara aktuella för grundskolekortet.

Jojo-kort

För andra elever kan ett jojo-kort vara ett alternativ. Ibland finns det på skolan men är det aktuellt med särskild träning för barn med större funktionsnedsättningar är det möjligt att ansöka om ett jojo-kort från stadsbyggnadsförvaltningen. Detta kort är inte personligt på samma sätt utan kan användas av olika elever.

Resedagbok och annat stöd från Miljöverkstaden

För att underlätta dokumentationen för eleven och skolan har Miljöverkstaden tagit fram resedagböcker där det går att skriva upp vad som fungerar bra och vad som är svårare.

Om elev och lärare vill använda sig av någon annan typ av uppföljning går det bra, så länge det vid uppföljningstillfället finn något dokumenterat. Du beställer resedagböckerna av Miljöverkstaden.

Miljöverkstaden har också flera program som även passar barn med en funktionsnedsättning. Passa på att boka ett par lektioner innan det blir fullbokat, på telefon 042-10 70 81.

Kontakta oss gärna!

Reseträning: Leif Bengtsson, leif.bengtsson@helsingborg.se eller 042-10 79 41
Resedagbok och Miljöverkstadens program: Pia Bastholm, pia bastholm@helsingborg.se eller 0702-10 69 91