Cykla är kul!

Nu har Miljöverkstaden utvecklat ett projekt som innefattar rörelse, hälsa, klimat och miljö. Vad är bäst för mig? Vad är bäst för min hälsa? Vad är bäst för klimatet? Är det kanske samma sak?

Elever cyklar

Cykla är kul!

Det tänkte vi prata om i nya projektet ”Cykla är kul!” Om jag rör mig, t ex cyklar till skolan och mina fritidsintressen – är det bättre för min hälsa, klimatet och miljön? Vad behöver jag för att bli stark, pigg hälsosam och orka allt jag vill göra?

Bra, hälsosam mat låter bra. Men vad är det då? Konstiga, dyra varor? Kan jag äta hälsosamt samtidigt som det är bra för klimatet? Är det jobbigt och svårt?
Det tänkte vi också prata om – för är det verkligen möjligt?

Vi avslutar med att laga lunch och se om det faktiskt är möjligt och svårt att göra klimatsmarta, hälsosamma val.

Bakgrund till projektet

Sedan flera år pågår en utveckling där allt fler barn skjutsas i bil till och från skolan. Det leder till inaktiva barn, trafikproblem vid skolorna och ökade luftföroreningar.

Barn som rör sig under dagen är piggare, friskare och mer koncentrerade i skolarbetet. Genom att cykla tillsammans får både stora och små både motion och gemenskap. Dessutom får barnen träning i att vistas i trafiken, vilket skapar trygghet för både föräldrar och barn.

Att till exempel cykla ihop med förälder eller äldre syskon, beroende på hur närområdet ser ut, är en bra aktivitet som leder till vana att vistas i trafik. Barn som övar regelbundet kan så småningom vidga sina vyer och på ett självständigt sätt ta sig till både skola, kompisar och fritidsaktiviteter.

Projektets övergripande mål

  • Öka säkerheten och förbättra kunskapen om trafik
  • Främja motion och hälsa
  • Lära eleverna hur de ska bete sig i trafiken
  • Påverka föräldrarna att bli mer medvetna om hållbart resande

Vi träffas på Habiteum – Helsingborgs nya verkstad för livskvalitet. Lektionen varar från 8.30 – 12.00. Lunch ingår. Tänk på att ha med en frukt & kläder efter väder!

Kontaktpersoner

Jessica Svensson: jessica.svensson3@helsingborg.se
Pia Bastholm: pia.bastholm@helsingborg.se