Cykelkörkortet

Projektet Cykelkörkort går ut på att elever i årskurs 4 och 5 i Helsingborg ska bli säkrare i trafiken när de cyklar. Projektet startar i årskurs 4 och avslutas i årskurs 5 och eleverna fördjupar sina kunskaper om trafik och deltar i både teoretiska och praktiska övningar.

Elever cyklar

Sedan flera år pågår en utveckling där allt fler barn skjutsas i bil till och från skolan. Det leder till inaktiva barn, trafikproblem vid skolorna och ökade luftföroreningar.

Barn som rör sig under dagen är piggare, friskare och mer koncentrerade i skolarbetet. Genom att cykla tillsammans får både stora och små både motion och gemenskap. Dessutom får barnen träning i att vistas i trafiken, vilket skapar trygghet för både föräldrar och barn.

Att till exempel cykla ihop med förälder eller äldre syskon, beroende på hur närområdet ser ut, är en bra aktivitet som leder till vana att vistas i trafik. Barn som övar regelbundet kan så småningom vidga sina vyer och på ett självständigt sätt ta sig till både skola, kompisar och fritidsaktiviteter.

Projektets övergripande mål

  • Öka säkerheten och förbättra kunskapen om trafik
  • Främja motion och hälsa
  • Lära eleverna hur de ska bete sig i trafiken
  • Påverka föräldrarna att bli mer medvetna om hållbart resande

Så genomförs projektet

Projektet Cykelkörkortet genomförs i form av ett projekt som löper på ett år där eleverna får undervisning löpande under året, både teoretiskt och praktiskt. Projektet startar i årskurs 4 och avslutas i årskurs 5.

Lärarna får information samt material och det stöd de önskar av Miljöverkstaden. Lärarna kan sen informera föräldrar om projektet samt om cyklande skolbuss som ett sätt att underlätta/öva för att cykla till skolan och andra aktiviteter.

Aktiviteter under projektet

  • Material används som ett sätt att arbeta mer omfattande med trafiksäkerhet.
  • Skolor som vill kan få besök av projektledare för att föra en diskussion med föräldrar.
  • Projektledaren agerar även som stöd för de klasser som deltar, med till exempel tips om material under projekttiden samt vid testerna och annan planering.

Informationsmaterial utan kostnad

Miljöverstaden erbjuder skolorna material utan kostnad. Deltagande skolor kan också låna cykelbanan under en viss tid.

Så anmäler du dig

Du anmäler dig till Pia Bastholm vid e-post: pia.bastholm@helsingborg.se
Har du frågor och funderingar kan du också ringa: 0702-106991