Cykla är kul!

Här kommer ni snart att få läsa mer om vårt nya cykelprojekt som riktar sig till årskurs 4 i Helsingborgs stad.

Elever cyklar

Sedan flera år pågår en utveckling där allt fler barn skjutsas i bil till och från skolan. Det leder till inaktiva barn, trafikproblem vid skolorna och ökade luftföroreningar.

Barn som rör sig under dagen är piggare, friskare och mer koncentrerade i skolarbetet. Genom att cykla tillsammans får både stora och små både motion och gemenskap. Dessutom får barnen träning i att vistas i trafiken, vilket skapar trygghet för både föräldrar och barn.

Att till exempel cykla ihop med förälder eller äldre syskon, beroende på hur närområdet ser ut, är en bra aktivitet som leder till vana att vistas i trafik. Barn som övar regelbundet kan så småningom vidga sina vyer och på ett självständigt sätt ta sig till både skola, kompisar och fritidsaktiviteter.

Projektets övergripande mål

  • Öka säkerheten och förbättra kunskapen om trafik
  • Främja motion och hälsa
  • Lära eleverna hur de ska bete sig i trafiken
  • Påverka föräldrarna att bli mer medvetna om hållbart resande

Kontaktperson

Frågor besvaras av Pia Bastholm vid e-post: pia.bastholm@helsingborg.se