Skolgården med andra ögon – 28 november 2018

Att bygga ett samhälle med plats för barnen kräver att vi träffas över gränserna. Vi samlas för att få argument och ögon för hur utemiljön kan bidra till skolutvecklingen och rikare lek. Barns behov av utmaningar behöver vara i balans med riskerna. Riktigt bra skolgårdar är en del av en grönare, hälsosammare och inkluderande stad. Vi är alla viktiga pusselbitar.

Målgrupp

Skolchefer och fastighetsförvaltare i Helsingborgs stad. (I mån av plats även andra som är intresserade av skolgårdsutveckling.)

Pris

Att delta i träffen Skolgården med andra ögon är kostnadsfritt men en avgift på 500 kronor tas ut om du anmält dig men inte deltar.

Tidpunkt

Onsdag 28 november kl 13:00-17:00

Plats/lokal

Fredriksdal Museer och trädgårdar, Kulturmagasinet

Anmälan

Anmäl dig senast den 23 november via denna länk

Antalet platser är begränsat.

Program

13:00-13:15 Inledning

13:15-14:00 Anders Wånge Kjellsson, Verksamhetschef Naturskolan i Lund

Skolgårdens betydelse för den fysiska och psykiska hälsan. Risk kontra utmaning. Hur förhåller vi oss till lagar, riktlinjer och standarder? Samarbete över förvaltningsgränser. Framgångar och lärdomar från “Gröna skolgårdar” i Lund.

14:15-14:45 Helle Nebelong, landskapsarkitekt, Master of Public Management

Exempel på små gårdar med varierande material. Barnens perspektiv – att involvera barnen i processen.

14:45-15:15 Vi går ut och besöker Fredriksdals nya naturlekplats.

15:15-15:40 Ingemar Nyman, miljöpedagog och pedagogisk utvecklingsledare, Miljöverkstaden

Fika vid öppen eld.

Att använda eld och kniv med barn. Projektet Smart Mat Helsingborg.

15:45 åter på plats inomhus 

15:50-16:15 Malin Ängerteg, förskolechef Forshaga kommun

Läroplan och lärmiljö. Föräldraperspektivet och min roll som skolchef. En resa över förvaltningsgränser.

16:15-16:30 ”Skolans uterum” och skolgårdsriktlinjer i Helsingborgs stad

16:30-17:00 Reflektion/frågestund

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *